Istraživanje je sprovedeno na univerzitetima Harvard i Vermont i u njemu je učestvovalo 166 pojedinaca, koji su istraživačima na uvid dali svoje Instagram profile. Zanimljivo je da su, tokom samog istraživanja, u zavisnosti od boja koje koriste, filtera i samih fotografija koje objavljuju, istraživači ustanovili da postoji velika povezanost između korišćenja filtera i depresije. Da se zabrinjavajućim podacima ovde ni ne nazire kraj, pokazali su zaključci istraživača koji smatraju da će budućnost doneti još veću i primetniju pojavu razičitih mentalnih bolesti kod korisnika ove društvenih mreža, a posebno zabrinjava podatak da se 15 miliona mladih ljudi (samo u Americi) ubraja u korisnike ove društvene mreže. Pitanje je samo kada će neko od njih zatražiti pomoć psihologa ili psihijatra.

koriscenje ovog instagram filtera moze pokazati znake depresije 2 Korišćenje ovog FILTERA na Instagramu može pokazati znake depresije!

Prilikom istraživanja analizirano je čak 43 000 fotografija korisnika koji su učestvovali u istraživanju. Pokazalo se da su učesnici čije su fotografije obojene plavom, crnom ili sivom bojom potencijalne depresivne osobe, što je i potvrđeno lekarskim ispitivanjima. Osobe koje su na pragu ili već pate od depresije na fotografijama imaju samo nekolicinu facijalnih ekspresija i mnogo manje koriste filtere, pokazalo je ovo istraživanje. Tako se upravo filter Inkwell pokazao kao jedan od filtera koji koriste depresivne osobe.

Comments