Na energetskoj mapi ljudskog tela, na kojoj je svaki deo i svaki organ obeležen nekim emotivnim nabojem i psihološkim značenjem, ucrtani su svi čvorovi koji blokiraju energiju sa određenom porukom, koju lakše tumačimo, ukoliko znamo da čitamo mapu. Tako je lice ogledalo naše ličnosti, ali prema nekim tumačenjima, to ogledalo reflektuje sve naše inkarnacije, zglobovi ukazuju na našu sposobnost ili sprečenost da budemo fleksibilni u odnosu na životne izazove, u bubrezima se taloži strah, a kosa, najvidljiviji ukras našeg tela, predstavlja snagu. Baš kao u mitu o Samsonu.

zasto nam je kosa slaba 1 Samsone, zašto nam je kosa slaba?

Indijanci imaju svoju priču o kosi, ona je produžetak njihovih duhovnih čula, njihove intuicije i povezanosti sa prirodom i prirodnim silama i kad im se odseče, oni gube te sposobnosti.

Comments