Znamo da su hrana i nedostatak fizičke aktivnosti ono što će nam svi navesti kao glavne razloge za gojaznost. Ipak, da ne bi osećali grižu savesti svaki put kada pojedemo parče torte dok zavaljeni u fotelji gledamo film, moramo da znamo da postoje neke supstance koje se nalaze u predmetima oko nas, a koje takođe utiču na gojenje. One imaju svoje “naučno” ime i zovu se “obezogeni“. Da sve nije neka neslana šala dokazuje i poreklo ovog pojma, koje potiče iz medicinskog termina za gojaznost, koji na latinskom glasi obesitas.

dijeta 1 Krivci za gojenje zovu se obezogeni
Comments