Samopouzdanje može da se izgubi privremeno, i da se zatim ojača, a možemo i trajno da budemo u deficitu sa samouverenošću i da stalno imamo potrebu za osnaživanjem. Da bismo sebi pomogli u tome, da bismo pronašli smirenost i uverenje koje nam je potrebno da se osećamo rešeno kad prihvatamo neki izazov, donosimo odluku, nastupamo pred drugima da bismo predstavili sebe i svoj rad, ili zastupali nekoga, potrebno je da znamo šta su uzroci naše nesigurnosti, zašto nam samopouzdanje manjka i samouverenost izmiče kad nam je najpotrebnija. Svako negativno iskustvo može da nam naruši samopouzdanje, ali, kao glavne uzroke savremeni psiholozi pored loših iskustava, navode i anksioznost u društvenim odnosima, kao i preteran napor da se postigne savršenstvo (perfekcionizam).

Loše iskustvo

Istraživanja koja su naučnici sprovodili da bi nešto više saznali o sreći, otkrila su da nivo sreće pojedinca u četrdesetak odsto slučajeva zavisi od najskorijeg iskustva. Ako je neko nedavno bio bolestan, doživeo gubitak bliske osobe, raskid, otkaz, njegovo shvatanje i doživljaj sreće biće poljuljani i umanjeni. A osećanje nesreće utiče i na padanje nivoa samopouzdanja, jer sebe procenjujemo kao gubitnike.

Osobe koje imaju loše mišljenje o sebi veoma teško sebi opraštaju i prelaze preko sopstvenih gršaka i propusta, teško prihvataju neuspehe kao deo života i češće odustaju.

sampouzdanje 3 Osnovni razlozi zbog kojih vam nedostaje samopouzdanje
Osećaj postignuća nakon doživljenog neuspeha predstavlja snažnu motivaciju i ohrabrenje samopouzdanju, zato je potrebno da to zapamtite i da ne dozvolite da vas savlada malodušnost. Dajte sebi vremena da se oporavite od neuspeha, jer možda je vaš osećaj poraza mnogo veći od stvarne veličine neuspeha ili greške, prilagodite se novonastalim uslovima i onda nastavite da radite ono što vas zanima i da pravite planove kako da ostvarite svoje ciljeve. Razgovarajte sa ljudima od poverenja, tražite podršku koja vam je potrebna i budite spremni na usvajanje novih strategija i preduzimanje novih akcija.

Comments