Priznanje glumca Čarlija Šina da je HIV pozitivan pokrenulo je priču o sidi, ali i predrasudama koje ljudi imaju o njoj. Živimo u moderno doba, kada za većinu bolesti postoji lek, ali se čini da se na sidu još uvek gleda sa podozrenjem i da se izbegava govorenje o njoj. Zato smo mi, podstaknuti ovom pričom, rešili da vam skrenemo pažnju na tri najčešće predrasude koje ljudi imaju o osobama obolelim od side.

hiv aids 1 Predrasude koje ljudi imaju o osobama obolelim od side

HIV i AIDS su isto

Na početku je veoma važno naglasiti da HIV i AIDS nisu isto. Osoba koja ima HIV, ne mora da ima i AIDS, ali zato osobe koje imaju sidu, moraju imati HIV. HIV, humani imunodeficijentni virus ili virus humane imunodeficijencije, je virus koji napada CD4 protein na površini limfocita, koji su zaduženi za odbranu organizma. Na ovaj način, oslabljuje imunitet organizma i stvara mogućnost da se razvije bolest sida.

Comments