Često smo neoprezni sa igrom u koju se upuštamo sa partnerima, ne razmišljajući i ne verujući da nam se intimne fotografije i snimci jednog dana mogu vratiti poput bumeranga i udariti nas pravo u glavu. Ovakav materijal, nažalost, često služi za ucenu ili osvetu, a kada ga neko objavi, to spada u seksualno zlostavljanje. Osvetnička pornografija još uvek nije prepoznata kao krivično delo u našem zakonu, ali pokrenuta je inicijativa za promenu propisa.

Šta je osvetnička pornografija

Kada neko – bivši partner, ili druga bliska osoba – podeli vaše intimne fotografije ili snimke seksualnog sadržaja, bez vašeg pristanka, pokazuje ponašanje koje je deo obrasca nasilnog odnosa. I to je zaista veliki problem – trenutno postoji preko 3.000 veb-lokacija posvećenih osvetničkoj pornografiji. U osvetničku pornografiju spada i ucenjivanje deljenjem intimnih sadržaja.

Šta možete da uradite

Većina onlajn platformi ima čvrstu politiku zabrane ovakvog sadržaja i rutine za prijavljivanje, koje korisnici mogu da prate. Na zapadu postoje i pravne mogućnosti – žrtva može da traži krivično gonjenje preko policije ili privatnog tužilaštva, ali krivični zakon u Srbiji ne prepoznaje osvetničku pornografiju kao krivično delo, ali Autonomni ženski centar pruža besplatnu pravnu pomoć, za koju se prosečno jednom nedeljno obrati neka žena sa ovim problemom. Kada je Ministarstvo pravde formiralo radnu grupu za izmenu i dopunu krivičnog zakonika, centar je predložio da delo osvetničke pornografije uđe u zakonik, kao krivično delo.

Za sada, gone se samo slučajevi dečje pornografije, proganjanja, ucene ili polnog uznemiravanja. Za objavljivanje i deljenje intimnih fotografija i snimaka, žrtva mora da pokrene privatnu tužbu.

Nadležni ističu da je ovo ozbiljan problem, koji zahteva podizanje ukupne svesti, uključujući i odnos štampe prema senzacionalističkim fotografijama, a kada su u pitanju društvene mreže, poznato je da je bilo i tragičnih posledica među žrtvama osvetničke pornografije, koje nisu mogle da podnesu pritisak i izloženost. Osvetnička pornografija je, međutim, samo jedan od brojnih oblika digitalnog seksualnog zlostavljanja.

Pročitajte i ovo: Zašto su feminstkinje protestovale na Filmskom festivalu u Kanu?

Nudifikacija – oblik osvetničke pornografije

Nudifikacija je montaža – u intimnu fotografiju ili snimak ubacuje se lice ili telo osobe koja zapravo nije na slici ili snimku. I to se obično radi u zlonamerne svrhe i širenje lažnih informacija. Aplikacije za nudifikaciju trenutno nisu nezakonite, ali radi se na tome da se svrstaju u oblast osvetničke pornografije. Ako možete da dokažete seksualno uznemiravanje, postoje zakonske opcije.

Šta je upskirting?

Radi se o snimcima napravljenim prilikom (nasilnog) podizanja suknje ženama. Kada na Google pretraživaču ukucate upskirting, izlaze brojni predloženi sadržaji na pornografskim kanalima, kao i tekst o Gini Martin, koja je na muzičkom festivalu doživela ovaj oblik zlostavljanja i zatim povela neumornu kampanju, dok dizanje suknje nije proglašeno kažnjivim u Engleskoj, 2019. godine. Tokom 2020. je ipak prijavljeno dvestotinak slučajeva ovog oblika zlostavljanja, koji i dalje predstavlja problem.

Žrtve upskirtinga, međutim, retko su svesne da su na ovaj način iskorišćene i male su šanse da će saznati da je sadržaj kreiran i deljen, jer su oni koji se bave ovim ovim oblikom seksualnog uznemiravanja vrlo vešti i to čine prikriveno.

Snimanje seksualnog napada

Digitalno nasilje poznaja i ovaj aspekt zlostavljanja – počinioci snimaju žrtve seksualnog napada i silovanja i objavljuju snimke, što dovodi do daljeg ponižavanja i uznemiravanja žrtve. Ovo je zasnovano na krivičnom delu i podleže zakonskim sankcijama, uz relevantne dokaze.

Postoji još oblika digitalnog seksualnog uznemiravanja i zlostvaljanja, kao što je sextorcion – kada je neko žrtva seksualne iznude, primorana da kreira i deli fotografije, ili vrši seksualne radnje, a zatim joj se preti razotkrivanjem, ukoliko ne nastavi to da radi – i downblousing, kada se fotografija slično kao kod dizanja suknje, pravi fokusirana na gornji deo tela.

Osvetnička pornografija i drugi oblici digitalnog seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja moraju se prijavljivati, pažnja javnosti se mora skrenuti i ova povređujuća i ponižavajuća dela moraju biti kažnjiva. Ali, izgelda da i u svetu postoji stigma oko prijavljivanja ove vrste napada i žrtve se često osećaju posramljeno i poniženo i veruju da su same krive što im se to dogodilo. Nažalost, to je slučaj sa svim seksulno zasnovanim zločinima i zato je najvažnije podizati nivo svesti i senzibilisati javnost. Moramo se boriti za uklanjanje osvetničke pornografije sa sajtova, mada to može delovati beznadežno – ali ne smemo čekati da se tako nešto dogodi nama ili nekom našem bliskom, da bismo zauzeli stav i reagovali.

Pročitajte i ovo: Postoje još neki vidovi seksualnog uznemiravanja za koje se misli da to nisu

Naslovna fotografija: instagram.com/authenticlovemag

Brankica Milošević

Comments