Ričard Sol Vurman (Richard Saul Wurman) je sa svojih 77 godina i dalje radoznao, željan da upija nova znanja i da prodre u suštinu promena koje danas pokreću svet. Iako je za nijansu usporio, jer mu je vreme uzelo deo mladalačke snage, Ričard je i dalje zanesen idejama, napretkom i željom da temeljno razume pojave u društvu, modernim tehnologijama, dizajnu i načinu na koji se odvija globalni diskurs potpomognut ubrzanim razmenama informacija.

Ta neopisiva glad, koja ga je čitavog života motivisala, ne samo da saznaje i prima informacije u eri tehnoloških dostignuća i olakšanog pristupa gotovo svakoj temi, nauci ili sferi života, već i da temeljno istražuje oblasti koje su ga okupirale i čijiga je efekat fascinirao, podstakla ga je da i druge ljude uključi u svoju misiju razotkrivanja sveta oko sebe. Tako su nastale “TED” konferencije koje su se u početku fokusirale na tehnologiju, zabavu i dizajn, da bi se kasnije proširile na gotovo sve nauke, zanimanja i veštine.

Slika 1  Fortune  magazin nazvao je Vurmana intelektualnim hedonistom Ovako to rade uspešni ljudi: Richard Saul Wurman, arhitekta informacija

"Fortune" magazin nazvao je Vurmana intelektualnim hedonistom

Po struci arhitekta i dizajner, Ričard prirodno teži redu, skladu, praktičnosti i kreativnoj sistematičnosti. Budući da je sazdan od takvih osobina, da u svemu traži smisao i deo slagalice koji nedostaje da bi njegovo shvatanje nečega bilo potpuno, nije čudno što je posle 13 godina bavljenja arhitekturom, mada ne isključivo, poželeo da ide u korak sa svime što se oko njega razvijalo i menjalo svet i tokove koje je poznavao. Želeo je da u tome učestvuje i da motiviše ljude širom sveta da učestvuju, da se angažuju, da shvataju i da ne budu samo površni posmatrači. Jedna od njegovih deviza je da sve što radimo u životu treba da doprinese opštem dobru na bilo koji način, a on smatra da to ne možemo postići ako nemamo adekvatna znanja i informacije koje mogu da nam omoguće da kritički sagledavamo stvari i tako odlučujemo o svojim delima.

Slika 2 Ricard Ovako to rade uspešni ljudi: Richard Saul Wurman, arhitekta informacija

Vurman na izložbi svog prijatelja, umetnika Horhea Montera

Ričardova misija u životu vremenom je postala težnja da kompleksne stvari rastavi na delove i suštinu predstavi na što jednostavniji način, tako da svako može da je razume. Jednom kada ljudi shvate svrhu i suštinu nečega, tek tada mogu u potpunosti da razumeju i sastavne delove. Kad je Ričard shvatio sedamdesetih godina da u moru informacija koje prima ne može da se snađe, niti da ih zapamti, niti da se njima bavi i sagleda ih iz više uglova, odlučio je da preusmeri svoje arhitektonske sposobnosti na sistematičan odabir i širenje informacija koje su važne sa razumevanje sveta, istine i novih ideja. Trebalo je šest godina da bi organizovao prvu uspešnu konferenciju u vreme kada je domet digitalnih komunikacija i sredstava bio smešan u odnosu na danas, ali vredelo je.

TED konferencije danas okupljaju intelektualce i uspešne ljude širom sveta da pričaju o idejama i o tome kako su neke ideje sproveli u delo i konačno kakvu su dobrobit ostvarili za čovečanstvo. Krajnji cilj njegovih projekata nije da donese neku masovnu, konkretnu promenu, već da ne dozvoli da zamre intelektualni diskurs bez kojeg su suštinske promene i nemoguće.

Slika 3 Vurman Satkan od ideja Ovako to rade uspešni ljudi: Richard Saul Wurman, arhitekta informacija

Vurman, pun ideja i informacija

Nakon svega što je u životu postigao, Ričard je zaključio da postoje četiri glavna gesla koje svako ko želi da se bavi neuobičajenim poslom u kreativnim sferama mora da zna. Prvo je da je istina moćna, da je praktično razmišljanje ključno, da je suština da se čini nešto za opšte dobro i da nikako ne treba brinuti o tome šta drugi misle.

Slika 4 Vurman uvek ima snage za diskusiju Ovako to rade uspešni ljudi: Richard Saul Wurman, arhitekta informacija

Pratite svoje snove i ne osvrćite se na ono što drugi ljudi misle

Izvori fotografija: steppesinsync.files.wordpress.com, sfr.com, jorgemonterosite.com, juanosborne.com, s.ma.tt


Maša Lopičić je diplomirani filolog i novinar. Ljubitelj knjiga, filmova, pasa i visečasovnog kafenisanja s prijateljima. Vizionar i večiti borac protiv vetrenjača i nepravde.

Comments