Odrasla u Letoniji, Jana Brike iskusila je čudno detinjstvo – živela je u sovjetskom selu okruženom istraživačkim institutima iz oblasti fizike, hemije i biologije i nuklearnom elektranom. Bila je veoma bistra u matematici, programiranju i prirodnim naukama, ali društveno na granici autizma. Sa 10 godina pohađala je umetničku školu u kojoj predavanja gotovo da nije razumela, ali je zato vežbala crtanje i slikanje po 5 sati dnevno. Teret i uticaj strogog i opsesivnog ranog detinjstva Jana je kanalisala mnogo kasnije, kroz svoj rad koji prikazuje decu na ulazu u adolescenciju na dirljiv, upečatljiv i uznemirujući način. To je njen ženski duhovni prostor u kome pronalazi mir sa sobom, sa svojim doživljajem sveta uvek na granici bola, sa svojim senzibilitetom, potrebom da se kreativno iskaže i duhovno isceli.

slika Percepcija ženskog duhovnog prostora – slike Jane Brike slika1 Percepcija ženskog duhovnog prostora – slike Jane Brike
Comments