Nesigurne osobe imaju tendenciju da vam zagorčaju život i to rade najčešće na dva proverena načina – navode vas da se vi osećate nesigurno i da se preispitujete i veličaju svoje zasluge i važnost, hvaleći se svojim uspesima. Ne treba dugo da poznajete nekoga, da biste otkrili da li je nesigurna osoba, a ako je to neko sa kim treba da sarađujete ili ko vam se sviđa na romantičan način, nemojte zanemariti znake upozorenja, nego uzmite u obzir činjenicu da će vam nesigurna osoba svojom nesigurnošću sigurno zagorčavati život. Nesigurni ljudi pate od kompleksa niže vrednosti i zadovoljni su samo kad se drugi osećaju nezadovoljno i nesrećno, jer se jedino tada osećaju superiorno.

Nesigurna osoba vas navodi da se vi osećate nesigurno

Osoba koja se ponaša tako da pored nje počnete da se pitate da li je sa vama sve u redu, počinjete da preispitujete svoje ponašanje, stavove, izgled – verovatno projektuje svoju nesigurnost na vas. Ako se tako osećate samo u društvu te osobe, a inače ne, onda nije u pitanju vaša nesigurnost, nego nastojanje druge osobe da vas psihološkom igrom stavi u podređenu poziciju.

Reklamira svoj uspeh

Hvalisavo ponašanje je karakteristika nesigurnih ljudi – oni imaju potrebu da svoj uspeh reklamiraju, da ga istaknu, da se pohvale svim svojim postignućima i da izazovu divljenje i zavist. Sve može biti predmet hvalisanja – srećan bračni život, sjajna deca, poslovna dostignuća, imovinsko stanje, materijalna dobra. Njima je potrebna potvrda da oni sami zaista vrede i zato stalno nastoje da prikažu svoj uspeh.

Comments