Da li spadaš u promišljene osobe, kojima je potrebno da dugo analiziraju situaciju i koje pokušavaju da sagledaju dugoročne posledice, kada rešavaš neki problem, ili imaš potrebu da brzo doneseš odluku, da posegneš ka svojoj viziji u trenutku? Da li spadaš u one tipove koji teže brzom odlučivanju, i na koje pozitivne i negativne načine to utiče na tvoje rezonovanje i donošenje odluke?

Kako odlučuje harizmatični motivator

Ovaj tip veruje u sebe i nastupa odlučno – ima dobru priču i lako pridobija druge za svoju stvar, u stanju je da svakoga zainteresuje i uključi u akciju. Kada treba prihvatiti promene, harizmatični motivatori su dobre vođe, ali oni često usko gledaju stvari i najviše su motivisani sopstvenim interesima. Zato je ovom tipu potrebno da čuje stavove ostalih i da se suoči sa analizom svog pristupa.

Fleksibilan tip

Fleksibilni se prilagođavaju – oni traže pozitvno u svemu što se dešava, prilagođavaju se novim okolnostima i nastoje da u njima pronađu prednosti i njihov pristup odlučivanju je brz. Oni su otvorenog uma i spremni da prihvate i razmotre svaki predlog, ali to može da dovede do gubljenja fokusa i potpune promene pravca u kome su krenuli, pa je njima potrebno postaviti granice i usloviti ih.

Comments