Prezir je put bez povratka, a što si više entuzijazma uložila u veru i podržavanje nečijih potencijala – a ne stvarnih i ostvarenih kvaliteta – to je izvesnije da će tvoj prezir presuditi tom odnosu.

Osećanja postoje, ali postoji i začetak prezira, tamo gde partner pokazuje povlađivanje svojim slabostima, umesto da im se suprotstavi, gde neguje svoje loše osobine, umesto da ulaže u dobre i gde se oslanja na tvoje razumevanje i podršku, umesto da se oslanja sam na sebe i svoje sposobnosti. To postoji od samog početka, ali pošto su u početku osećanja snažnija, ti ludo veruješ da ćeš ga motivisati da postane bolja i pozitivnija osoba, da više poštuje sebe (i tebe), da bude svesniji i preduzimljiviji. Verovatno je i seks dobar, a hemija je jak lepak i tako se veza odvija – ali se ne razvija. Razvija se jedino klica tvog prezira, koja je prisutna u samoj svesti o tome da je partner na nižem nivou duhovnog i ličnog razvoja, nego ti.

Njegova uporna negativnost u početku deluje kao izazov, a njemu tvoja pozitivnost deluje kao zrak sunca u mračnoj sobi i oboje verujete da će se ta soba ispuniti svetlošću razumevanja, poverenja, uzajamne nege i brige i da ćete napredovati, kao osobe i kao par. Ili to ti misliš, da oboje verujete, dok zapravo veruješ samo ti. I kad partner istrajno ostaje negativan i zatvoren i na sve načine (suptilne i sirove) pruža otpor uticaju tvoje pozitivnosti, počinješ da osećaš da on ima moć da tebe povuče na dno, dok ti nemaš moć da njega izvučeš na površinu.

I pitaš se kako je moguće da ljubav nema tu snagu pozitivnosti, a da negativnost ima snagu da tvoju ljubav pretvori u slabost, patnju, očajanje, beznađe. Da ljubav nema snagu oživljavanja, dok negativnost koristi snagu ljubavi da je izvrne na naličje i da te natera da dotakneš dno. A možda nije ljubav? I smrzneš se kad to pomisliš, jer onda je sve pogrešno i naopako. Onda tu ima dosta mesta i da sebe prezireš zbog gluposti, površnosti, naivnosti i samozavaravanja.

Da, to je jedan od scenarija toksičnog odnosa – onaj u kome si žrtva sopstvenih očekivanja i nenaučenih lekcija.

Izvor fotografija: instagram.com/onewayticketrip

Aleksina Đorđević

Comments