Mnogo više literature koja ne spada u popularnu psihologiju, a napisana je u stilu priručnika za samopomoć, postoji na zapadu – u Engleskoj se takve knjige zovu ”prescription books” odnosno, “knjige na recept” koje porodični lekar preporučuje klijentu, ako posumnja da se radi o depresiji, teskobi ili nekom drugom emotivnom problemu, kaže Dragica Barbarić, autorka knjige ”Pobedite depresiju kognitivno – bihevioralnim tehnikama”. Samostalno ovladavanje takvim stanjima moguće je baš uz pomoć ovih tehnika, koje se zasnivaju na menjanju načina na koji razmišljamo (kognitivno se odnosi na mišljenje, povezivanje i tumačenje stvari) i obrazaca ponašanja.

Na primer, ako neko ostane bez posla, on može za kratko vreme da razvije depresivne simptome. Njegove misli o sebi su negativne (nije čudo što sam dobio otkaz, kad sam nesposoban; ko će me sad zaposliti u ovim godinama; umesto da izdržavam porodicu, ja sam im samo teret…) i on počinje da se ponaša u skladu sa svojim mislima – povlači se i zatvara u sebe, više ga ne zanima ono što ga je ranije interesovalo, ne preduzima ništa da pronađe novi posao, i tone još dublje u ponor depresije.

keenan constance 359317 unsplash Priručnik za borbu protiv depresije

Kada smo preplavljeni negativnim osećanjima, perspektiva nam je sužena i vidimo samo loše izglede i crne aspekte – ne sagledavamo situaciju u celini. Mudri ljudi uvek vide širu sliku stvari i kada su u lošem periodu, nastoje da se prisete da ravnoteža uvek postoji i da svaki negativan aspekt ima i svoj pozitivan par, iako je trenutno ono negativno u prvom planu. Terapija je svakako potrebna, a priručnik je od najveće koristi onima koji su već prošli kroz terapiju i usvojili neke metode i saznanja. Autorka kaže: “Okolina depresivnima često otežava stvari govoreći im: ”Ma daj otputuj negde, idi u provod, traži novi posao, možeš ti to.” To bi bilo kao da čoveku koji je slomio nogu kažemo: ”Ma daj potrči, možeš ti to.” Uopšte, tokom terapije osoba kroz aktivan i saradnički odnos sa terapeutom, uz puno podrške i saosećanja, uči da razume svoj problem i usvaja niz tehnika samopomoći, kako bi se osamostalio i postao sam svoj terapeut koji će i ubuduće znati da se uhvati u koštac sa svojim problemima i da ih rešava, što sigurno doprinosi dugoročnosti postignutih rezultata nakon ove terapije.”

Comments