Za nekoga je trauma, ono što je za drugog samo loše, neprijatno i neželjeno iskustvo. Postoje doživljaji i situacije koji su traumatični za svakog od nas, pogađaju nas duboko, lično, organski, zasecaju do srži bića i ostaju tamo, u tom useku. Neke traume ćemo možda uspeti da dovedemo na nivo lošeg iskustva, a neke ćemo morati da prihvatimo i da gradimo sebe i svoj život oko praznina i ožiljaka koji ostavljaju.

Trauma nas ošteti, loše iskustvo nas opameti

Trauma nam oduzima deo nas, oštećuje nas fizički, emotivno i psihološki – često sve odjednom. Gubitak učimo da prihvatimo, oštećenje da razumemo i da se pregrupišemo, osnažimo neoštećene delove, postavimo nove prioritete i nanovo izgradimo svoju svakodnevicu. Trauma nam ne daje priliku za sledeći put, kao što to čini loše iskustvo, koje nas nauči šta treba da izbegavamo i šta da činimo da se neke stvari više ne ponove. Ali trauma jednim potezom dopire do svesti o konačnosti, do suštine života, do koje loša iskustva možda nikada ne dovedu, prostim umnožavanjem ili izbegavanjem.

trauma ili lose iskustvo1 Pet razlika između traume i lošeg iskustva
Comments