Oni koji žele da šalju mejl sa različitih adresa, to mogu učiniti tako što će u opciji Settings odabrati opciju Account and Import. U sekciji Send mail as kliknite na Add another email adress i tako ćete moći da trenutnoj dodate vaše druge adrese. Jednom kada kliknete na ovu opciju, nećete morati da ponavljate isti postupak, već je dovoljno samo da odete na padajući meni.

saveti za koriscenje gmaila 5 Najbolji saveti za korisnike Gmail a