Iako ljudi još nisu sigurni u to kako su građene piramide, danas bi mogli da ih grade u vidu stambenih blokova, ako bi to iko želeo. Tehnološki napredak omogućio nam je da snoviđenja realizujemo tako da budu dostupna svima – Džrordžu Lukasu je recimo, za života uspelo da od snimanja čuvenih “Ratova zvezda” uz pomoć štapa i kanapa – pomoću maketa i lutaka i kreativnog angažovanja ogromnog tima dovitljvih ljudi – nastavi svoj serijal sa efektima snimljenim uz pomoć kompjuterske animacije. Možda je bilo uzbudljivije dovijati se i postići željeno, nego otelotvoriti zamišljeno klikom na dugme – možda je kreativni naboj bio veći i više ljudi je udruživalo svoju energiju i delilo osećaj trijumfa i postignuća, ali to nipošto ne umanjuje čudesnost krajnjeg rezultata. Možda je milion robova dovlačilo kamenje za piramide, a možda se kamenje podizalo telekinezom i možda će piramide još stolećima biti predmet fascinacije, istraživanja i otkrića, ali ono što danas ljudi mogu da urade, bez robova i bez magije, ludo je, bizarno, čudesno i zapanjujuće.

La Tête au carré ili Kvadratna glava, građevina je u kojoj je smeštana biblioteka u Nici. Dizajnirao ju je francuski vajar i slikar ruskog porekla Saša Sosno, koji je verovao da arhitektura mora da bude prožeta umetnošću, da navodi na razmišljanje i šalje poruku – a poruka džinovske glave u kutiji na veoma uznemirujuć način prikazuje ono što nam popularna psihologija stalno poručuje – da treba da razmišljamo van okvira, van kutije, da iskoračimo iz zone komfora, zarad razvoja svoje ličnosti i dopiranja do suštine svog bića. Čitajte, ljudi! Čitanje širi vidike i čuva vitalnost mozga. Arhitekti Iv Baiar i Anri Vidal dugo su radili na projektovanju Sašine ideje i kada je otvorena 29. Juna 2002. godine, kao prva monumentalna skulputra na svetu koja je potpuno funkcionalna i naseljena građevina, u kojoj radi četrdesetak zaposlenih, bila je predmet rasprava i podeljenih mišljenja. Građanima Nice se nije sviđala i smatrali su da je ružna, ali danas je ova građevina deo urbanog centra grada na meti foto-aparata brojnih turista.

La Tête au carré ili Kvadratna glava Savremena arhitektura – bizarno ili čudesno
Comments