Jake osobe bi trebalo da to prepoznaju i da tu manipulaciju zaustave – tako što će pustiti slabe da se sami snalaze. Jaki će se pre ili kasnije umoriti od tereta neprekidne odgovornosti za slabog partnera i poželeće da ovi budu samostalniji i snažniji. Ukoliko budu u stanju da tu odgovornost postepeno prebacuju na partnera, da mu je prepuštaju i da ne žure da uvek budu oslonac i podrška, da traže od partnera ono što i sami pružaju, možda zaista i mogu da pomognu slabom partneru da pronađe svoju snagu. Ali – i ovo je šablon u ovakvim odnosima – kad slab partner počne da jača, da osnažuje svoje samopouzdanje i prihvata odgovornosti, onda snažan partner prestaje da mu bude potreban.

Veza između jakog i slabog opstaje samo dok se svako drži svoje uloge – jaki se upinju, trude, cimaju, podmeću, guraju i vuku, trošeći svu svoju snagu, a slabi se ponašaju kao beskrajne crne rupe. Koliko god snage ulili u njih, ona ne ostavlja trag i ne pravi razliku. Ako izađu iz pozicije slabih i podstanu jaki, bivši slabi će se ponašati kao deca koja vrebaju priliku da izmaknu roditeljskoj kontroli i da se osamostale kroz razne rizične avanture i akcije. I treba ih pustiti – da porastu, osamostale se, donose odluke sami i sami snose posledice.

Da bi se jaka osoba suočila sa svojim slabostima, upoznala i prihvatila sebe, mora da rizikuje izloženost. Podrška i saosećanje će možda izostati, a i bez toga je dovoljno teško pokazati onu stranu sebe koja je uvek bila skrivena i koju niko ne poznaje. Ali vredi rizikovati – iskustvo pokazivanja ranjivosti, “dozvole” slabosti i bespomoćnosti, donosi svest o tome da izvor snage i hrabrosti leži u slabosti. Kad doživi osećanje sigurnosti u sebe, usred slabosti, povređenosti i ranjivosti, jaka osoba postaje još jača, ali na jedan elastičniji, senzibilniji način, koji obogaćuje njen unutrašnji život i širi njene granice.

Objedinjavanje i uravnoteženje snage i slabosti, životni je posao i za jake i za slabe – svako treba da osvesti ono skriveno u sebi i da dostigne isceljenje, ukupnost i integraciju svih delova sebe.

Izvor fotografija: instagram.com/forloveandlight

Brankica Milošević

Comments