Kad se veza okonča, to se ne dešava zato što je bila dobra, nego zato što je nešto vitalno nedostajalo. U tom smislu, svaka bivša veza je loša, ali u širem smislu, posmatrajući svoje prošle veze sa distance, sigurno možemo da izdvojimo neke koje su se okončale jer smo bili glupi, gordi, nespremni za partnerstvo, a kakve bismo sada umeli da cenimo i održimo. I sigurno znamo koje su veze bile najgore, koje su nas najviše namučile i iz kojih smo izašli razbijeni i zbunjeni, a sada znamo da smo iz njih najviše naučili.

Stvari koje pametne žene nauče u najgorim vezama 3 Stvari koje pametne žene nauče u najgorim vezama

Kada okončati vezu

Kad provedete neko vreme ulažući sebe u vezu u kojoj ste nesrećni, onda naučite da ne treba toliko dugo da utvrđujete da ste nesrećni. U sledećoj lošoj vezi ne ostajete godinama – ako ste tu lekciju savladali. Iskustvo sa lošim vezama neće vam pomoći da potpuno izbegnete sledeću lošu vezu, ali će vam pomoći da se stvari brže odvijaju i kraće traju. Pozitivna je pomisao da ćete sledeću lošu vezu okončati za manje od mesec dana, za razliku od prve loše veze u kojoj ste izdržali pet godina. Stvarno jeste, nije cinizam. To je napredak. Posmatrajte stvari ovako – kad potrošite svo vreme za loše veze, kad ga svedete na nula minuta, dolaze na red dobre veze. Ne zato što je takav red i pravilo, nego zato što ste tada sigurno spremni za dobru vezu.

Comments