Ovaj, sada 22-godišnji umetnik, je kroz seriju fotografija koje već nekoliko godina objavljuje na društvenim mrežama potpuno predstavio svoju unutrašnju borbu, ali i borbu drugih ljudi, kako bi, kroz umetnost fotografije, drugima približio samu bolest i unutrašnja stanja sa kojima se sukobljavaju i bore osobe koje od nje boluju.

fotografija depresija 5 Depresija predstavljena okom umetnika fotografija depresija 6 Depresija predstavljena okom umetnika fotografija depresija 7 Depresija predstavljena okom umetnika fotografija depresija 8 Depresija predstavljena okom umetnika
Comments