Korak 2

Kada ste zašili taj deo, izaberite materijal koji želite za vašu masku i zašite preko. Stavite lastiš oko materijala kako bi vam držalo masku.

maska za spavanje 3noinonop Uradi sama: Maska za spavanje
Comments