Kako je istorija jako bitna da bismo na pravi način tumačili i razumeli određene stvari, istoriju ove galerije karakteriše brz, kvalitetan razvitak usled koga je za manje od dve godine Rojas zatvorio svoj arhitektonski studio i potpuno se posvetio Mesti i galeriji. Pošto i dalje nisu mogli priuštiti hotele gde bi umetnici boravili, ponekad mesec dana, a ponekad i više, boravili bi u njihovoj kući, gde upravo počinje cela magija. Saradnja i zajedički život sa umetnica iz svih krajeva sveta. Kreirati, stvarati i živeti sa umetnicima najrazličitijih shvatanja, stavova, kultura nestvarna je privilegija koju ova galerija pruža. To je ono što svaku njenu izložbu čini neponovljivom, toliko jedinstvenom i posebnom. Spajanjem kultura, energija i ideja, Mesta i Rojas stvaraju pravi umetnički izlog u jednoj od najlepših ulica Meksiko Sitija.

Spavaće sobe koje zauzimaju gostujući umetnici, karakterišu staklene cigle, koje je spajaju sa galerijom. Svetlo koje odatle prodire u galeriju stvara jednu originalnu i “svemirsku” atmosferu.

Sav autentični rad, celokupan kreativni centar i umetnička oaza, 2017. godine mogla je da nestane kada je Meksiko Siti zadesio dobro poznati zemljotres. No na sreću, ili čudo, koje stvara i prikazuje sama galerija, kuća kao i sva umetnička dela, starinski i autentični nameštaj nisu se pomerili za vreme zemljotresa koji je zgradu koja se nalazi nasuprot njih, srušio do temelja.

Naslovna fotografija: instagram.com/modeofart

Teodora Ristovski

Comments