Zamka za jake žene, kao i za jake muškarce, nalazi se u slabosti partnera. Jaki muškarci bivaju privučeni ženama kojima treba zaštita i oslonac i u vezi postaju zarobljenici njihove slabosti. Jake žene privlače slabe i zavisne muškarce, kojima je potrebno da ih neka žena “uzme pod svoje” da ih usmerava i da donosi odluke umesto njih. One u početku sa puno entuzijazma obavljaju taj posao, misleći da će napraviti čoveka od svog slabića, posvećujući se toj misiji, jer snaga i hrabrost ne znaju da neke stvari nisu moguće – da ne možete uliti svoju snagu i hrabrost u nekoga ko ih nema i naučiti ga da bude nešto što nije. Snaga zna da je sve moguće, ali slabost poznaje samo prepreke i nemogućnosti i zato ima tendenciju da se prilepi uz snagu, kako bi ona rešavala njegove probleme.

Slabost je nesamostalna i uvek namagnetisana i fokusirana ka privlačenju odgovarajućeg oslonca, a snaga ne prepoznaje opasnost slabosti, jer joj je čitav taj koncept nepoznat.

Kad jaka žena shvati da je slab muškarac koristi kao besplatnu vožnju prvog razreda do svake odrednice i da joj predstavlja kamen oko vrata, ona se obično okreće sebi i oslanja se na svoju snagu i hrabrost da nastavi sama, bez balasta, čak i onda kad u tu avanturu vodi sa sobom dete ili decu, koja su rođena u tom odnosu. Jer lakše je biti sam sa dvoje, troje dece, nego ostati sa partnerom koji nije ništa više, nego još jedno dete i to ono najzahtevnije, najrazmaženije i najugroženije, jer je izgubilo sve privilegije zavisničkog položaja kad su došla deca o kojima treba brinuti i nije preuzelo na sebe ni jednu odgovornost, očekujući da to žena i dalje čini za njega i umesto njega.

žena3 Zamke slabosti u koje upadaju JAKE žene
Comments