Racionalizujući ulogu seksa možemo da kažemo da je seks baza odnosa, a ostali aspekti veze nadgradnja, ali to je samo racionalizacija. Tako nam je lakše da seks stavimo u civilizovane okvire koje možemo da kontrolišemo uz pomoć instrumenata koje poznajemo – racionalizacija, potiskivanje, predrasude. Ne samo što ti instrumenti ne rade, jer je seksualna energija sila koju ne možemo da sputamo, nego njihovom upotrebom nanosimo štetu ne samo sebi, već i partnerskim odnosima – ne samo svojim – prenošenjem pogrešnih ubeđenja svojoj deci, širenjem neznanja i predrasuda.

Seksualna energija je zaslužna za kvalitet emotivne povezanosti. Ona se razmenjuje tokom seksa, kruži kroz tela ljubavnika i ukoliko se oni vole i žele da budu par, ta energija je tkanje integriteta veze – to je posebna sila koja objedinjuje dvoje ljude na energetskom nivou, a taj nivo uključuje, obuhvata i prožima telesnu ekstazu, hemiju u mozgu, emocionalnu privrženost, odnos na nivou uma i psihe, kao i duhovnu povezanost. Ljubav se u partnerskom odnosu sastoji od ekstatičnog tkanja naše seksualne energije. Zato je fizička prevara tako pogubna za odnose i teško oprostiva – ona urušava integritet veze, oduzima energiju svemu što povezuje par, izdaje i povređuje predanost našeg tela, srca i duše. Što je samo još jedna užasna šteta koja nastaje zbog neznanja i neosvešćenosti, a koju ljudi tako često nanose svojim vezama, za koje tvrde da su im važne, osobama za koje misle i osećaju da ih vole, sami sebi, nesvesni toga da ne možeš nekom drugom da daš samo svoje telo, jer mu kroz telo daješ i seksualnu energiju, čime paraš tkanje odnosa koji se već sastoji od te energije.

Comments