Prihvatite to – skoro niko ne razmišlja o vama na način na koji misli o sebi i bavi se sobom. Kad vas nečim povređuje, uopšte ne želi i ne pokušava da vam nanese bol, već se bori sa nečim u sebi. Kada vas osuđuje, obično to ne čini zato što vam zaista nešto zamera, nego samo ponavlja iste narative koje svi prihvataju i koje ne preispituje. Kad sumnjaju u vas, ne dovode u pitanje vašu sposobnost, već reaguju iz onog dela sebe (potisnutog) u kome oni sami nisu bili sposobni za nešto što su hteli da urade. 

Ima mnogo ograničenih ljudi, sa manjkom empatije i razumevanja, koji neće ni pokušati da razmisle i da vide ispod površine, već će samo projektovati sliku koju imaju na površini uma. I oni najbolji među nama imaju takve momente sužene svesti, kada reaguju preplavljeni osećanjima i tumače svet (i ponašanje bliskih osoba) u odnosu na sebe. Ali oni se kasnije preispitaju i izvinjavaju se. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @atyourtaste


Svet oko sebe vidite onoliko duboko, jasno i istinito, koliko ste spremni da sebe sagledate na takav način. Ako niste, onda uglavnom projektujete sopstvenu bol na sve oko sebe. 

Naučite da prestanete sve da shvatate lično. Preispitajte se kad emotivni naboj prođe, razmislite dublje i analitičnije, kad vam se sposobnost razmišljanja vrati. Shvatite da svako postoji u sopstvenoj realnosti, u okvirima sopstvenog načina razmišljanja i razumevanja i da osuđuje sve ono što se ne uklapa u njegovu sliku. I nastojte da produbite svoje razumevanje i proširite svoju perspektivu. 

Kad shvatite da se svet ne vrti oko vas i da imate moć da mu pripisujete namere i osobine iz domena svoje realnosti, to je ogromno rasterećenje, koje otvara veliko polje kreativnih mogućnosti razmišljanja, odlučivanja i delovanja. 

Naslovna fotografija: instagram.com/atyourtaste

Brankica Milošević 

Comments