Širenje svoje svesti prepoznaćeš po tome što si počela da razmišljaš, reaguješ i osećaš se drugačije, u istim okolnostima u kojima si i do sada bila. To nije uvek prijatno, naročito kad počneš da razmišljaš o smislu života, umesto o novoj haljini. Pitaš se kuda ide ovaj svet, da li ima nade za čovečanstvo i da li išta vredi lični doprinos u ispravnosti, ljubavi, humanosti, plemenitosti… Duhovni rast prate tuge, dileme, usamljenost i osećaj da ne pripadaš gomili.

Nemaš više potrebu da sve jasno definišeš

Shvatila si da se ne može sve označiti i odložiti u fioku – životni događaji, odnosi i situacije povezani su, višeslojni, kompleksni i ne podležu klasifikovanju. Iskustva koja imaš, uvidi i rezon koji ih prati, subjektivna su i lična i teško ih je podeliti sa drugima, a i ti sama često ne znaš šta znači to što osećaš i kako znaš nešto u šta si sigurna. Nemaš zdravorazumsko objašnjenje za sve što ti se događa, kao da se stvarnost odjednom proširila i tvoja percepcija malo zaostaje za registrovanjem svih njenih elemenata. Ne očekuješ da te drugi shvate i ponekad odustaješ i od toga da sama sebe shvatiš – stvari će se razjasniti u nekom trenutku, kad budeš spremna za to. Ili neće i to tako treba i prihvatiti.

Percepcija se širi

Primećuješ i osećaš mnogo više nijansi u raspoloženjima ljudi oko sebe, proničeš u njihove motive bez mozganja, osećaš energiju prostora u kome boraviš i uopšte sve u sebi i oko sebe doživljavaš intenzivnije nego pre. Tvoji instrumenti duhovnog rasta se štimuju i podešavaju na vibracije sveta koji te okružuje, a to je očaravajuće i zastrašujuće iskustvo, koje radije zadržavaš za sebe.

Comments