1 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 2a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 3a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 4 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 5 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 6 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 7 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 9 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 10 favorit a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 11a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 12a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 17a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 18a1 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 20a1 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 22a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2 24 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage part 2

Fotograf: Nemanja Obradović je vizuelni umetnik koji neprestano traga za neobičnim, lepim, stvarnim. Sportista koji otkriva ekstremnu stranu sebe. Čini mu se da ponekad živi kao da igra u svom filmu.

Comments