14 favorit a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 17spontano a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 28a 29. Belgrade Fashion Week: backstage ksksb 29. Belgrade Fashion Week: backstage 16 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 15 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 24a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 25a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 21a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 33a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 23spontano a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 26a 29. Belgrade Fashion Week: backstage jj 29. Belgrade Fashion Week: backstage 31a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 30a 29. Belgrade Fashion Week: backstage aaa 29. Belgrade Fashion Week: backstage 10 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 19a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 35a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 34a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 18a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 12 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage 13 a 29. Belgrade Fashion Week: backstage ks 29. Belgrade Fashion Week: backstage kkk 29. Belgrade Fashion Week: backstage

Fotograf: Nemanja Obradović je vizuelni umetnik koji neprestano traga za neobičnim, lepim, stvarnim. Sportista koji otkriva ekstremnu stranu sebe. Čini mu se da ponekad živi kao da igra u svom filmu.

Comments