Kako biste objasnili šta je seks, nekome ko pojma nema? Ko je pao s Marsa, ili nikada nije doživeo seks, ili ima pet godina? Da li biste odmah posegli za pojmom ljubavi i razmnožavanja, da istaknete kako telesno uživanje ima svoj viši razlog, smisao i opravdanje? Da li biste odmah predupredili svaku mogućnost da seks bude pogrešno shvaćen kao “samo seks”? Pokušali da objasnite vrednost seksa u vrednom kontekstu i bezvrednost u potrošnom? Ala biste se upleli!

Seks je igra za odrasle, rekla sam deci. Prihvatili su to objašnjenje u tom trenutku. Seks je način da se u ekstazi potpuno pomešaš sa drugim ljudskim bićem, rekla sam Marsovcima. Nisu shvatali zašto bi iko želeo da se potpuno pomeša sa nekim, a verovatno nisu ni znali šta je to ekstaza. Oni koji nisu imali pojma, hteli su da probaju. Da probaju da pronađu u seksu tu običnu radost, to ekstatičko prožimanje, taj doživljaj sebe van sebe, koji ti omogućava neko drugi, tu priču koja ima dva pripovedača, dva glavna lika, dva pozitivca i dva luzera. Upleli su se i baš su to i hteli. Jer jedini način da razumete seks, jeste da upadnete u sve njegove zamke. I one površne i obične i one kosmičke i uzvišene.

Da ispitate, da prostite, sve njegove džombe i rupe.

seks 4 Ako je seks KOMUNIKACIJA, da li je loš seks nesporazum?
Comments