Glavna razlika između depresije i anksioznosti jeste faktor vremena. Depresija je najčešće okrenuta ka sadašnjosti i nezadovoljstvu stanjem kakvo je trenutno, gde dominira tuga i potištenost, dok je anksioznost okrenuta ka budućnosti gde dominira strah od neizvesnosti budućih događaja. Isto tako, depresiju karakteriše tuga i usporenost motoričkih veština, dok anksioznost karakteriše strah i hiperaktivnost.

Mnogim ljudima se određeni problemi čine nerešivim te stoga zapadaju u veoma problematična psihička stanja. Preduslovi za depresiju i anksioznost mogu biti sa jedne strane čisto psihičke prirode i zavise od jačine i “istreniranosti” psihe, a sa druge strane mogu biti genetski predodređeni.
Kada govorimo o genetski predodređenim uslovima za nastanak depresije i anksioznosti, moramo da spomenemo amigdalu – veoma važan deo mozga koji može da ima uticaj na negativna psihička stanja.

Amigdala je sklop jezgara koji se nalazi u dorzomedijalnom delu vrha slepoočnog režnja. Isto tako, ona je glavna ganglija limbičkog sistema. U amigdali dolazi do udruživanja informacija za osećaj kojima se pridaje određen kontekst, kao i važnost. U zavisnosti od toga koja su jezgra nadražena, električna stimulacija rezultira doživljajima pozitivnih ili negativnih emocija.

02 DNIK psiha depresija anksioznost Depresija i anksioznost: Pobedite ih na 5 načina

Crvena oznaka na slici predstavlja amigdalu

Comments