Dobili ste poziv na intervju.
Počnite ozbiljno da se pripremate. Preuzmite odgovornost za ishod!
Zapamtite, potreban je samo jedan pravi, odličan intervju da vas spasi trenutnog osećanja bespomoćnosti i beznađa.
Vi sada ne idete na još jedan, po svemu sličan prethodnima, intervju. Idete na X intervju, u X kompaniju, koja neguje X organizacionu kulturu, ima X stav i podržava X vrednosti. Famozni i misteriozni X faktor je ovde da vas podseti da, iako po svojoj strukturi svaki intervju može da liči jedan na drugi, svaki posao, poslovno okruženje i poslodavac je jedinstven. Ako zaista želite da se zaposlite baš tu, vaš stav, izgled i ponašanje, odgovori koje ćete davati na intervjuu i vaša motivacija treba da odgovara baš tom poslu i poslodavcu, onome u šta on veruje i šta mu je važno.

intervju za posao 2 Kako da razbijete intervju za posao

Kako ćete to postići?
Sigurno ste već čuli i čitali koliko je važan prvi utisak. On se formira u prvih nekoliko sekundi poznanstva. Izgled, telesni stav, stisak ruke, osmeh, urednost, uopšte, usaglašenost sa situacijom i okruženjem procenjuje se na svesnom, ali još više na nesvesnom nivou u treptaju oka. A ostaje zauvek. Kasniji utisci mogu da utiču na kompletiranje nečijeg mišljenja, ali je dobro da se zapitate šta će i koliko zapamtiti osoba koja treba da vidi desetak kandidata istog dana.

Obratite pažnju na izgled. Koliko god mislili da će vaša pamet, iskustvo ili kvalifikacije da budu presudni da osoba koja vas procenjuje zaključi da ste baš vi najveći doprinos kompaniji, setite se da ta osoba, kao i svi ostali zaposleni, treba da vas gleda i sluša barem narednih nekoliko godina. Ljudi nesvesno biraju slične sebi stvarajući prijatno okruženje za rad. Budite prijatni, pokušajte da se usaglasite sa svojim željenim okruženjem. Zapamtite, vi želite da budete deo već postojećeg okruženja, njihovih vrednosti i normi.

Šta mislite, da li vaša odeća, frizura, stil treba da bude usaglašen sa statusom koji željena pozicija sa sobom nosi? Da li treba da vaš izgled bude sličan ljudima sa slika na sajtu, u poslovnim vestima, slikama sa kompanijskih događaja? Da li vaš izgled treba da nosi poruku koju nosi izgled ostalih? Koliko je to važno? Kako se rukuju ljudi koji vam se sviđaju? Da li se osmehuju ili su ozbiljni kada se predstavljaju? Šta je vama važno?

Na sva ova pitanja treba da date odgovore sebi pre nego što se prijavite za posao. Ukoliko možete da zamislite sebe kako se uklapate u sliku osobe u baš toj kompaniji i baš među tim ljudima i da se pri tome dobro osećate, uložite dodatni trud da date sve od sebe na intervjuu. Vaš trud, entuzijazam i želja će se videti na vama, energija koju ćete prenositi na osobu sa kojom ćete se rukovati biće istinski pozitivna i prepoznata.

Naravno, izgled je samo deo pozitivnog utiska koji treba da ostavite. Svi kandidati koji razmišljaju slično vama će obratiti pažnju na izgled, ponašanje i gledaće da se svide.

Sledeći važan zadatak posle ostavljanja prvog utiska jeste da se izdvojite iz mase.

Standardno početno pitanje je da kažete nešto o sebi. Razmislite o sebi u kontekstu pozicije i pričajte o tome. Svakako nije prilika da pričate o detinjstvu, školovanju i slično. Fokusirajte se na osnovne lične podatke koje poslodavac treba da zna, a što ne uključuje nužno ni godine, ni bračni status ili broj dece.

Poslodavac treba da uvidi koliko vam je važno da se zaposlite BAŠ u njegovoj kompaniji (a ne bilo gde). To znači da treba da pokažete da ste istraživali kompaniju i poslovne planove te da ste razmišljali kako biste baš vi mogli da doprinesete ostvarenju tih planova, na poziciji za koju se prijavljujete.

Znanje je moć. Iskoristite blagodeti interneta, poznanstva i sve čega se još možete setiti da saznate što više o poslodavcu i poziciji za koju se prijavljujete. Osim što te podatke možete iskoristiti u CV-u, još više prilike vam se pruža tokom intervjua. Ugradite vaša saznanja u razgovor.

Na primer, kada odgovarate na pitanje zašto ste se prijavili za tu poziciju, recite šta vas je to u načinu poslovanja, odnosu prema zaposlenima, stepenu razvoja, planovima za dalji razvoj, društveno korisnom radu kompanije itd. privuklo. Kažite kako vidite sebe da se uklapate u budućnost kompanije.

Comments