Očekujte pitanje o vašem prethodnom iskustvu. Iskoristite priliku da to iskustvo povežete sa zahtevima pozicije za koju ste se prijavili. Možete reći – radeći na ovoj poziciji naučio sam…i onda dodajte ono što je poslodavac naveo kao zahtev u oglasu.
Može vam se činiti da vaše prethodno iskustvo nema puno dodirnih tačaka sa novom pozicijom. Na primer, ako ste radili kao operater u call centru, a prijavljujete se za posao u finansijama, može se učiniti da nemate potrebno iskustvo (iako ste odgovarajuće struke). Ipak, kao call centar operater ste morali biti tačni i precizni u davanju obaveštenja i rešavali ste složene korisničke probleme. Šta mislite, da li je za osobu koja radi u finansijama važna tačnost, preciznost, poštovanje rokova?
Jedno od osnovnih pitanja na intervjuu je zašto mislite da ste baš vi najbolji kandidat. Obično se na to pitanje daju tipski i neuverljivi odgovori. Izdvojite se iz mase sličnih. Budite drugačiji.
Dok se pripremate za intervju, napravite plan akcija koje ćete preduzeti ako dobijete posao. Kako ćete doprineti? Šta ćete promeniti na bolje? Kako ćete unaprediti posao? Šta možete da pružite što drugi ne mogu?

intervju za posao 3 Kako da razbijete intervju za posao

Na primer, naš call centre operater koji hoće da konačno iskoristi svoju diplomu iz računovodstva, može da istakne da mu je rad sa korisnicima omogućio da usavrši komunikacijske veštine i multitasking. Može da pokaže spremnost da, uz svoj osnovni posao, bude veza između sektora finansija i ostalih sektora u kompaniji, odgovarajući na upite upućene njenom sektoru i rastereti kolege. Obično ljude iz finansija opterećuje da prekidaju koncentraciju kada rade obračune, knjiženja i slično da bi odgovarali na druga pitanja pa ova ponuda (od nekoga ko je navikao da radi više stvari odjednom) sigurno zvuči primamljivo. Osim toga osoba pokazuje inicijativu, želju da se dokaže, spremnost da uradi korak više.

Kandidati često oklevaju da postavljaju pitanja na intervjuu. Neki misle da će upropastiti šanse pogrešnim pitanjem, neki nisu ni razmislili unapred šta bi pitali, neke stvarno ništa i ne zanima osim onoga što je već rečeno. Iz straha od greške, najčešće samo kažu da im je sve jasno.

Osoba koja vas sluša može da pomisli da vam nedostaje inicijativa, interesovanje za posao i kompaniju, da se niste pripremili za intervju. Vrlo retko će biti baš srećni što ih ne pitate ništa pa mogu da završe sa vama. Ako jedva čekaju da završe, zapitajte se kako ste prošli na tom intervjuu. Vratite se na početak i pročitajte ponovo – za ishod ste vi odgovorni.

Comments