Možda ste skeptični prema toj forsiranoj pozitivnosti, ali onda upotrebite logiku – kada se prepustite mizeriji, to nije realno. Kad zamišljate sve najgore, niste u realnosti, nego u strahu, jadu, bespomoćnosti i teskobi. To stanje postaje realno za vas, jer se podudara sa onim kako se osećate, sa lošim periodom kroz koji prolazite i zato vam je lako da poverujete da je baš to stvarnost i realnost. To su samo osećanja, ona su preplavljujuća, ali to je samo reakcija na lošu situaciju. Ako svesno izaberemo pozitivnu reakciju na lošu situaciju i odbijemo da se prepustimo strahu, tu odluku ćemo osnažiti zamišljanjem pozitivnih ishoda, jačanjem uverenja da ćemo se izboriti, da će se loš period okončati i da će nam biti bolje. Prepuštanje negativnim mislima je pad u očajanje, forsiranje pozitivnih misli je svesno jačanje svojih kapaciteta da prebrodimo teškoće.

Zato vredi uložiti napor i kreirati pozitivne misli, a ove tehnike pomažu da to uradimo kad smo pod stresom, uplašeni i anksiozni.

Kad osetite da vas obuzimaju negativne misli, da vam strah odmotava najgori scenario i kad već počnu da se formiraju grozne slike u glavi, recite sebi: “To je priča koja ne treba da se dogodi”. Kad počnete da razmišljate o najgorim ishodima (šta ako je…) presretnite te misli na pola puta, prepoznajući negativnost i ocenjujući da je to scenario koji ne prihvatate, ponovite: “To je priča koja ne treba da se dogodi”. Ova unturašnja izjava, prepoznavanje onoga što je negativno i što ne želite u svom životu, deluje vrlo otrežnjujuće i ohrabrujuće. Tako saopštavate negativnosti da joj se nećete prepustiti i preusmeravate svoje misli, vraćate svoju ličnu moć u sadašnji trenutak.

Comments