Kažu da o ljudima ne treba suditi na osnovu njihovog fizičkog izgleda, ali se morate složiti da je fizički izgled prvo što primetimo na svakoj osobi, te da on već “na prvu loptu” u našoj svesti gradi određeni utisak o njoj. Zato je vrlo važno da, prilikom svakog upoznavanja, a naročito ako je prvi utisak koji želimo da ostavimo da neku osobu od izuzetnog značaja, povedemo računa o nekim detaljima koji itekako utiču na to da li ćemo na nekoga ostaviti dobar prvi utisak ili ne. Evo od kojih činilaca zavisi kakav ćemo prvi utisak ostaviti na neku osobu.

Govor tela

Ne kaže se bez razloga da na kvalitet naše komunikacije najveći uticaj ima neverbalna komunikacija. Naime, brojna istraživanja su pokazala da 90% naše komunikacije zavisi od neverbalnog govora, pa je zato vrlo važno da na ovaj aspekt obratite naročitu pažnju. Tu se ne ubraja samo ton našeg glasa, već i naša mimika i gestikulacija, koja se, takođe, može naučiti, iako ju je u nekim aspektima nemoguće kontrolisati.

prvi utisak 1 Kako da na ljude uvek ostaviš dobar prvi utisak