Oponašanje

Obratite pažnju na to kako vaš sagovornik stoji, kako govori, kakva mu je gestikulacija i počnite da ga oponašate. To ne znači da treba da ga imitirate i time kod njega izazovete odbijanje, već da pratite njegove pokrete i usaglašavate ih sa svojima, jer se ispostavilo da ljudi to smatraju veoma harizmatičnim i ubedljivim.

prvi utisak 4 Kako da na ljude uvek ostaviš dobar prvi utisak