Prvo, svi odabrani rade, pre svega, test koji pokazuje njihovo znanje engleskog jezika i jedan psiho test. Psiho test se radi u grupama od po desetak ljudi, a svaka grupa dobije temu za razgovor ili zadatak. Svaka grupa dobije devojku, zaposlenu u kompaniji, koja vodi razgovor i zapisuje zapažanja o učinku svakog od članova te grupe. Sve ovo se odvija na engleskom i jako je važno da se, pre svega, pripremite da i usmeno i pismeno komunicirate isključivo na ovom jeziku. Sledeći krug je ponovo psiho test, sada sa mnogo manjim brojem ljudi. Nakon ova dva kruga, veliki broj ljudi otpadne. Poslednji deo je test koji se rešava pismeno, a koji ima određen broj pitanja sa ponuđenim odgovorima na koje treba samostalno odgovoriti. Sa svakim od prijavljenih koji su došli do tog trećeg kruga posle nekoliko dana obavlja se kratak razgovor, na kom se zaposleni informišu o vašem radnom iskustvu, dotadašnjim putovanjima i iskustvima u inostranstvu, mogućnosti komunikacije sa strancima…

Posle otprilike 4 nedelje stiže zvaničan odgovor iz Dubaija. Primljenim kandidatima sve što ostaje je nekoliko lekarskih pregleda i – pravac Dubai!

Obuka u Dubaiju

Obuka traje 3 meseca. Svi kandidati koji su prošli na obuku sele se u Dubai, u stan koji im obezbeđuje Emirates Airlines. Tamo imaju obuku koja je organizovana kao spoj predavanja, testova i simulacija različitih situacija u zgradi Emirates Aviation College, koja je u obliku aviona!

Emirates Aviation College 717 254 tcm409 420578 Kako postati stjuardesa?

Osim znanja, od kanditata se traži i izuzetna fizička spremnost, pa je u toku prvih mesec dana obavezno i plivanje.

Posle tri meseca intenzivnog učenja, imaćete solidno znanje o avionima i letenju i onome što se od vas kao stjuardese očekuje, a kroz simulirane situacije steći ćete dovoljno iskustva za prvi let. Dalji tok vaše karijere zavisi od onoga što ste pokazali za vreme tog prvog perioda, kao i od vaše želje za radom i napredovanjem. Ugovor sa ovom kompanijom traje 3 godine.

Comments