Kako misle optimisti, a kako pesimisti?

Razliku između optimista i pesimista možda je najslikovitije opisao Vinston Čerčil kada je rekao: “Pesimista vidi teškoću u svakoj prilici, optimista u svakoj teškoći vidi priliku”.

Istražujući kako to optimisti i pesimisti gledaju na sebe i svet oko sebe, Martin Seligman, jedan od osnivača pozitivne psihologije, otkrio je da oni različito objašnjavaju životne događaje u pogledu toga koliko su ti događaji TRAJNI i koliko su UNIVERZALNI.

Optimisti veruju da pozitivni događaji u njihovim životima imaju trajne i univerzalne razloge (pametan sam, talentovan sam), dok su negativni događaji posledica nekih privremenih i specifičnih faktora (šef ima loš dan, ovde sam napravio grešku).

Sa druge strane, pesimisti na stvari gledaju potpuno drugačije. Oni veruju da su uzroci pozitivnih događaja privremeni i specifični (danas sam imao sreću, dobro sam izanalizirao ovaj izveštaj), dok su negativni događaji uslovljeni trajnim i univerzalnim razlozima (šef je džangrizav, uvek pravim neke greške).

optimizam 1 Optimizam – najbolji način da pokloniš sebi srećnu Novu godinu
Comments