Predstave koje imamo o vezama iz prošlih života obično su romantizovane i, samim tim, prilično udaljene od realnosti. Prošli životi su maglovit pojam, nemamo načina da se uverimo da smo nešto zaista doživeli (osim što imamo) i povezujemo ih sa srodnim dušama i karmičkim dugovima, o čemu takođe imamo romantične ideje i vizije.

U realnosti, nisu svi prošli životi relevantni za naše sadašnje putovanje, ali neki jesu. Takođe, verovatno poznajemo iz prošlih života većinu ljudi koji nas okružuju, jer svi smo stare duše, koje se sreću i udružuju u nekim delovima životnih puteva i gradimo i održavamo labavije ili čvršće odnose, koji se ponekad prekidaju, kad naša zajednička deonica bude završena. Samo nismo svi na istom razvojnom nivou – pojedine duše su odmakle u evoluciji i svesne su svojih zadataka (i nekih prošlih života i karmičkih momenata), a druge nisu daleko stigle u oduhovljenju. I svi smo povezani, da bismo pomogli jedni drugima da se setimo sebe, svojih duša koje nadilaze ograničeno vreme življenja u telu i dok to radimo manje ili više svesno ili potpuno nesvesno, ponekad se setimo jedni drugih.


Naši bliski prijatelji, ljubavnici i učitelji, roditelji i deca – sve su to naše srodne duše i sa svima smo bili povezani u prošlim životima.

Osim regresije, koja vas vodi kroz iskustvo prošlih života, snažne emocije vas mogu pokrenuti da prepoznate nekoga i da se setite sebe i nekog prošlog života – a te emocije su uglavnom ljubavne, zbog čega smo skloni da romantizujemo srodnost duša, prošle živote i karmičke zadatke.

Kad se prošli život osvetljava u sadašnjosti, naročito ako se to događa spontano, obično se prvo setite momenta u kome je taj život prekinut – setite se kako ste umrli i bude vam jasno šta je ostalo nedovršeno i nerealizovano i zbog čega u sadašnjem životu radite ono što radite. I znate odakle znate tu osobu koja vas je uzdrmala, uzbudila, uznemirila i probudila razna silovita osećanja u vama. Sva ta osećanja, međutim, možete imati i ako ne osvestite sećanje na prošli život, a znaci da ste sa nekim povezani van granica vremena i telesnosti i dalje postoje.

Pročitajte i ovo: Karmički zakon – u čijim je rukama vaša sudbina?

Prošli životi i znaci da ste sa nekim povezani

Druga osoba vam izgleda poznato

Mi nosimo različita lica i tela, ali nešto u nama ostaje prepoznatljivo – duše se međusobno prepoznaju, iako su ih prošli životi potrošili i izmenili. To osećanje poznatosti se javlja na energetskom nivou – nešto vas privlači ka drugoj osobi i pored nje se osećate na određen način, koji ne možete bolje da opišete nego „kao da se znamo milion godina“.

Imate snažne senzacije i osećanja

Prošli životi nas obavezuju i usmeravaju i kada se sretnete sa dušama sa kojima ste sklopili dogovore, kojima ste obećali da ćete pomoći na njihovom životnom putu, ili se postarati da nauče određene lekcije, javljaju se intenzivna osećanja, u velikom rasponu. Radoznalost, strast, ljutnja, radost, sukob, želja – nabrajajući sve što se dešava u vezama, nije teško zaključiti da smo verovatno imali posla u prethodnim životima sa svim ljudima koji su nas emocionalno angažovali u ovom životu. Sa onima koji su nas lečili, umirivali i radovali, kao i sa onima koji su nas uznemiravali, ranjavali, izazivali.

Prošli životi iniciraju duboku vezu

Duboka veza se uspostavlja nekako – odmah. Prošli životi nas guraju u karmičke veze, a one su burne i snažne. Tako se možete obreti u burnoj romansi koja vas tera da zaboravite bračne zavete ili briše sav oprez i navodi vas da položite bračne zavete posle vrlo kratkog poznanstva. Takođe, ako se nađete uvučeni u veliki sukob sa osobom koju ste tek upoznali, moguće je da imate komplikovanu duhovnu istoriju i teške karmičke zadatke.

Intuitivna i telepatska veza

To je ono što se dešava sa bliskim osobama – mislite na njih i sretnete ih, ili vam se jave, sanjate ih i zovete da pitate šta se dešava i saznajete da se nešto bitno dešava. Pozovete nekog, a on vam kaže da je baš mislio na vas i hteo da se javi, ali ga je stalno nešto ometalo… To su uobičajene stvari među prijateljima i članovima porodice, a živ osećaj koji imaju majke za svoju decu i koji se pripisuje organskoj energetskoj vezi koju sa njima stvaraju i koja se nikada u potpunosti ne prekine, verovatno ima veze i sa prošlim životima, iako se o tom aspektu roditeljstva skoro uopšte ne govori.

Takođe, kada upoznate nekog novog, sa kim imate duhovnu istoriju, već razumete i znate o njemu stvari koje nije podelio sa vama. Nemate potrebu da tišinu ispunjavate rečima i osećate se opušteno, komunicirajući razmenom pogleda i uživajući u jednostavnom međusobnom prisustvu.

Vreme se isključuje kad ste zajedno

Kad se povežete sa nekim sa kim imate duhovnu istoriju, vaša energetska veza oživljava i nadilazi vreme – vas povezuju prošli životi, a ta povezanost se odigrava u sadašnjem trenutku. Na taj način se ljudi jedino približavaju shvatanju bezvremenosti, odnosno, nepostojanja linearnog vremena u Univerzumu. Udružujući se sa dušom sa kojom imate dogovor, intenzivirate sadašnjost, koja postaje oštra, bleštava i intenzivna, poput vazduha i svetlosti na krovu sveta.

Prošli životi nose karmičke lekcije

Jedna stvar koja je zajednička za sve veze z prošlih života jeste da je to uvek intenzivno i često teško iskustvo. Uvek postoji karma vezana za ljude sa kojima delite duševne veze, zbog koje se ponovo srećete i spajate. I velike su šanse da među vama stoje nedovršene priče i nerazjašnjene drame u kojima su se vaši prošli životi završili, ili razišli. Karmički odnosi su teški, zahtevni, do krajnosti uznemirujući i preplavljujući i ne možete pobeći od njih. Možda ih u ovom životu morate okončati na način koji donosi zatvaranje i smirenje – a to je zastrašujuća pomisao i težak gubitak. Zato radije gajimo romantična uverenja i produžavamo karmu, ne prihvatajući konačnost. Osloboditi sebe i drugu osobu karmičke veze, često je pretežak zadatak za jedan život – ali možda su već za nama prošli životi u kojima to nismo uspeli i sada se ponovo srećemo sa nekim, da bismo ga ponovo izgubili i pomirili se sa tim.

Pročitajte i ovo: Kako da razumete šta je reinkarnacija i čemu vam to saznanje služi

Naslovna fotografija: instagram.com/esteticpart

Brankica Milošević

Comments