Vežba 2

Ova vežba predstavlja još bolju alternativu klasičnim iskoracima, a ogleda se u tome što ćete, kada napravite iskorak, gornji deo tela okrenuti ka desnoj ili levoj strani, u zavisnosti od toga koja vam se noga nalazi u iskoraku. Vodite računa da vam kolena budu savijena pod uglom od 90 stepeni i da vam noga koju spuštate ne dodiruje pod.

21 Savršene vežbe za podizanje guze