Životni trener ima isti zadatak kao i sportski trener – upućuje vas u veštine i tehnike treniranja, prati vas, bodri, koriguje, kroji plan treninga prema vašim potrebama i mogućnostima. A sticanje kondicije, mišića i postizanje rezultata – vaš je posao.

U prvom delu intervjua za Wannabe Magazine, life coach Lidija Grujić odgovara na osnovna pitanja o tome šta, kako i sa kim radi životni trener.

WANNABE MAGAZINE: Kako se postaje life coach? Da li je potrebno da ste rođeni za ovaj poziv?

LIDIJA GRUJIĆ: Neke od urođenih predispozicaja bi glasile ovako: ako ste uvek slušali i savetovali osobe iz vaše okoline, pomagali im da reše svoje probleme, upućivali i motivisali da postignu svoje ciljeve, onda ste rođeni life coach (životni trener). Mnogo je škola i pravaca iz oblasti life coachinga danas. Ponuda je zaista velika, a vi sami po svom senzibilitetu možete izabrati onaj pravac gde se vi dobro osećate. Obuka za life coach-a traje od tri meseca, pa može trajati i par godina. Ja sam izabrala holistički pravac, smatram da su duša, duh i telo podjednako važni za razvoj ličnosti, kao i uticaj same okoline. Life coach radi sa mentalno zdravim osobama. Edukacija obezbeđuje tehnike (alat) koje se koriste u radu, kao i kako pravilno pristupiti klijentu i voditi ga kroz procese.

Ko se češće obraća za pomoć, žene ili muškarci?

Žene su ekstrovertnije kada je u pitanju traženje pomoći, pa se zbog svojih problema i nedoumica češče obraćaju life coach-u. Takođe su poslušnije, predano prate korake do svog cilja. Ponosne na sebe u svojim željenim promenama, podsvesno utiču na svoju okolinu, najčešće svoje partnere, i bude njihovu radoznalost i želju da i oni budu bolji.

Šta je prelomna tačka u kojoj neko shvata da ne može sam i da mu treba pomoć?

Uviđate da vam se neka neželjena dešavanja ponavljaju – uvek loše emotivne veze, nikada dovoljno novca, loša komunikacija, okolina ne razume vas, a ni vi okolinu… Osetite se usamljeno i bezvredno, to je momenat kada vas ono malo zdrave snage u vama usmeri i negde sasvim slučajno vidite ili čujete da možete uz nečiju pomoć da rešite sve ono što niste uspeli sami. Couching je sada dostupan, te mnogi motivacioni tekstovi pomažu da preispitamo naša uverenja i krenemo u pravcu donošenja nekih novih odluka. Međutim, donošenje odluka je tek mali korak – da bi nastupila promena, valja se potruditi.

lidija grujic 1 Wannabe intervju: Lidija Grujić, life coach

Upućuje vas u veštine i tehnike treniranja, prati vas, bodri, koriguje

Šta klijent očekuje od prvog susreta sa life couch-om?

Da mu ostavi utisak poverenja, pruži osećaj da može dostići svoj cilj. Da mu se obrati rečima “zajedničkim snagama možemo postići…” Da se klijent oseti prihvaćenim.

Naravno, sve to potkrepljeno planom rada sa dogovorenim ciljevima. Ali u prvom susretu klijent uvek želi da se svidi couch-u. To je sasvim prirodna pojava koju socijalna psihologija obajašnjava. Zato je prvi susret besplatan, jer kako klijent ima pravo da bira da li želi raditi sa coach-om, tako i LC vrši svoje procene klijenta i određuje dalji tok saradnje.

Dešava se da prvi susret bude i poslednji.

Često je to slučaj kod onih klijenata koji nastupe sa dozom manipulativnosti koju iskusni trener uvek uoči.

Anegdota o tome kaže:

“Ja bih želela da nađem čarobni štapić i rešim svoje probleme.”

“Zamislite da ga posedujete i da ste upravo rešili sve svoje probleme, kako se osećate, šta vidite?”

“Vidim sebe kako odmaram, mnogo mi je dosadno, ništa se ne dešava. Uh, baš je dosadno.”

Kako se uspostavlja taj odnos poverenja, šta je ključ za uspešnu saradnju sa klijentom?

Ključ uspešne saradnje klijenta i LC je odluka da se nastavi rad. Ne postoji bolja motivacija od one kada se klijent odluči da nastavi svoj rad sa LC. Znači da veruje da može rešiti i dostići sve ono što mu je neophodno da bude srećan.

Koliko traje aistenicija, da li se klijenti vezuju za tebe i kako se osamostaljuju?

Life coach posmatra osobu, uviđa trenutnu kognitivnu sposobnost i uči je kako da iz tačke A dođe do cilja. Kako da upravlja sobom, kako da spozna svoj autentični deo. Kako da proširi i promeni svoje uvide i stavove. Vreme rada (treninga) može trajati od četiri do 16 susreta. Sve zavisi koliko klijent usvaja znanje i koliko je spreman na promenu, odnosno na intenzitet promene.

Veza klijenta i couch-a je trajna, često to u šali kažem, mada ima istine u tome. Klijenti često i kasnije dolaze da se pohvale uspesima, naročito onim koji sami reše probleme koristeći naučeno. Jednom nedeljno su “otvorena vrata”, besplatan susret gde se dele iskustva učesnika, otvaraju nove teme. Posetioci su stari klijenti, ali i potencijalni. Najbolji primer kako deluje life coaching se upravo vidi na ovakvim susretima.

Da li je klijentima važno kako se ti nosiš sa svojim životnim izazovima i da li ti nekad zatražiš pomoć svojih kolega?

Svako na svoj način vidi svoj problem. Ali postupak rešenja problema je manje-više isti. Ne postoji osoba bez problema, to ja svojim klijentima često govorim. Ključ uspešnosti je u tome da se problem u određenom vremenu reši tako da ne ugrozi samu osobu ni njenu okolinu. Klijenti se često modeluju prema nekim osobama za koje misle da su uspešne, to je sasvim u redu, to može poslužiti kao osnovni korak u rešavanju problema. Uostalom, problemi nam pomažu da napredujemo i da se razvijamo dalje.

Često delujemo sa pozicije “šta me manje košta”, međutim, ono što nam se čini “neka, nema veze” na kraju ispadne veliki problem koji nas mnogo više košta. Ja lično imam svog terapeuta sa kojim radim na sebi, smatram da konstruktivan razgovor može mnogo više doneti od običnog čavrljanja sa prijateljicama. To je potpuno drugačija vrsta razgovora. Takođe, life coach koji nema ličnog iskustva na zadatu temu klijenta sporije pomaže klijentu. Da je tačno da se isti i isto privlače, govori u prilog što često kada rešavam neki svoj problem, dođe mi klijent sa istim problemom. Tada, učeči klijenta kako dalje, ja sama dobijam odgovore na svoja pitanja. Na kraju smo oboje zadovoljni rešenjem problema i novim uvidima.

lidija grujic Wannabe intervju: Lidija Grujić, life coach

Sticanje kondicije, mišića i postizanje rezultata – vaš je posao

Koliko su ljudi danas spremni da traže i prihvate pomoć?

Life coaching, kao novi pravac, pomogao je umnogome iz više razloga. Najpre LC vidi zdravu osobu, ne kritikuje je, ne istražuje. Coaching se bazira na ovde i sada – šta je problem sada i kako ga možemo rešiti. Menjajući obrasce, osoba se sama menja, ali menja se na svim nivoima. Novo naučeno ponašanje koje daje dobre rezultate primenjuje se svesno na svim aspektima života gde se želi promena. Samim tim, kada nešto nije “etiketirano”, već se vidi kao zdravo i predrasude tada nestaju.

Koje su prednosti individualnog, a koje grupnog rada?

Dijadni (individualni) rad ima svoje prednosti i mane. Prednost je u tome što klijent ne deli pažnju couch-a, opušteniji je i otvoreniji, aktivniji je. I još mnogo toga.

Grupni rad nosi grupnu energiju i podstiče učesnike da iznesu, ali isto tako i da (skriveno) upoređuju sebe sa navedenom temom. Učesnici mogu biti aktivni ili pasivni, što zavisi od mnogo faktora. Takođe, da bi grupa funkcionisala (bila kohezivna), treba da prođe neko vreme da se članovi upoznaju i steknu poverenje.

Zbog kojih problema ti se najčešće obraćaju?

Klijenti se ne obraćaju samo za pomoć u rešavanju problema (iz svih oblasti života), već se obraćaju i sa željom da unaprede sebe. Uspešna komunikacija (efektivna, asertivna) je nešto zbog čega mi se često obraćaju, a Couching takođe uspešno posreduje u biznis menadžmentu (motivacija zaposlenih, promocija i prodaja proizvoda), kao i između menadžera i potrošača.

U nastavku intervjua, čitaćete o raznim oblastima, procesima, tehnikama i koracima koji klijenta vode ka cilju, uz pomoć i podršku life coach-a.


Aleksina Đorđević je matora ribetina. Zna sve i neće vam reći. Ne daje savete i ne proriče budućnost, osim ako je baš mnogo nervirate. Užasno komunikativna, a provokaciju smatra najzabavnijim oblikom komunikacije. Izvodi striptiz za pismene.

Comments