Varanje iz osvete se dešava kada prevareni partner želi da uzvrati preljubniku, da ga stavi u istu situaciju i povrati kontrolu.

Ljudi vrlo često rezonuju i postupaju na taj način i varanje iz osvete je najčešća vrsta prevare u vezama, ali, da li to funkcioniše tako kako zamišljamo? Sad smo „kvit“ i „nikom ništa“? Teško da dupla prevara pomaže vezi – mada je i to moguće.

Zašto ljudi praktikuju varanje iz osvete

Jedno istraživanje je otkrilo da većina onih koji se odlučuju na varanje iz osvete očekuje da će partnera „naučiti pameti“ i dovesti do željene promene. To je za njih značilo da partner pokaže veće razumevanje za njihova osećanja i povređenost. Ipak, kod većine ispitanika varanje iz osvete nije bilo kompletno – nisu otišli „do kraja“ u uzvraćanju partneru, već su se više emocionalno zbližili sa nekim drugim, a ako je bilo fizičkog kontakta, nije bilo seksa.

Vrste prevare

Poznato je da emocionalna prevara ima istu „težinu“ kao i fizička – ako ne i veću, ali muškarci i žene imaju tendenciju da različito shvataju i reaguju na te dve vrste prevare.

Veća je verovatnoća da će muškarci biti više uznemireni seksualnim neverstvom, dok će žene više povrediti emocionalno neverstvo. Kada razmatramo razlike između ove dve vrste prevare, treba uzeti u obzir činjenicu da seksualno neverstvo može biti jednokratno, dok se emocionalno razvija, duže traje i kasnije se otkriva.

Faktori uključeni u varanje iz osvete

Prevarena osoba oseća da joj je učinjena nepravda i njena reakcija može varirati u zavisnosti od toga šta se tačno dogodilo – da li je otkriven fizički „prestup“ koji se dogodio jednom, ili veza koju je partner imao paralelno i da li je taj odnos bio fizički, ili je postojala i bliskost. Na taj način prevareni partner procenjuje stepen i težinu neverstva, a da li da se upuste u varanje iz osvete, odlučuju na osnovu ova četiri faktora:

Percepcija troškova

Kada prevarena osoba odmerava koliko će je varanje iz osvete koštati emocionalnog i mentalnog napora, u poređenju sa ishodom (koliko bi to povredilo partnera).

Količina besa

Ako bes i ljutnja preovlađuju nad tugom i žaljenjem zbog povrede i gubitka poverenja, prevarena osoba može biti veoma motivisana da se osveti, verujući da će joj to doneti satisfakciju.

Kulturne i verske vrednosti

Na spremnost na varanje iz osvet utiču moralni stavovi i verska uverenja – prevarena osoba može verovati da osveta nije prihvatljiva, jer nije u skladu sa kulturnim i verskim vrednostima koje gaji.

Traženje pravde

Kada odlučuju da li da traže osvetu, ljudi mogu razmišljati o tome da li će partner patiti na druge načine – da li će to uticati na njegovo mentalno zdravlje, odnose sa prijateljima, ili čak sa osobom sa kojom su počinili neverstvo.

Pročitajte i ovo: Mikroneverstvo – sve češća pojava u savremenim partnerskim odnosima

Opraštanje neverstva

Opraštanje neverstva najčešće je motivisano okolnostima prevare – koliko puta se to dogodilo i da li je partner spreman da prihvati odgovornost, da se pokaje, izvini i traži oproštaj. Na opraštanje neverstva ipak najviše utiče nivo zadovoljstva u vezi koji je postojao pre prevare.

Oproštaj predstavlja namernu promenu stava, motivisanu željom za isceljenjem i stavlja fokus na perspektivu partnera koji je povređen, a ne na čin prevare. Da bi prevara bila oproštena, potrebno je da se steknu sledeći uslovi:

Kognitivni faktori

Ovo zahteva od osobe koja je prevarena da sa empatijom gleda na perspektivu svog partnera, umesto da bespogovorno zaključuje da je to bio zlonameran čin.

Uljudno ponašanje

Kada je prevareni partner u stanju da se odnosi prema partneru uljudno i bez ikakve namere ili fantazije da se upusti u varanje iz osvete, znači da prevaru shvata kao upozorenje da treba raditi na odnosu i razumevanju međusobnih potreba.

Emocionalno prihvatanje

Emocionalno prihvatanje ne isključuje bol, povređenost i tugu, ali isključuje mržnju i ogorčenost. Kada je prevarena osoba zainteresovana da i pored svoje povređenosti shvati partnerove postupke, otvara se mogućnost za zajedničko prevazilaženje prevare i učvršćivanje odnosa.

Da bi neko oprostio prevaru, potrebno je da sve tri komponente budu prisutne, uz partnerovo prihvatanje odgovornosti i traženje oproštaja.

Zašto treba izbeći varanje iz osvete

Fokusiranje na sopstveno mentalno zdravlje je uvek najbolji odgovor – varanje iz osvete donosi trenutno zadovoljenje sujete i površne pravde, ali ne rešava problem besa, anksioznosti i kajanja, utvrdilo je israživanje.

Ova osećanja su posebno izražena kada je osoba koja je tražila osvetu, to učnila stupanjem u novu vezu, povredom reputacije partnera ili aktivnostima na oduzimanju resursa partnera.

Biti otvoren i iskren sa partnerom i izraziti kako se osećate zbog njegovog ponašanja je definitivno najzdraviji izbor. U nekom trenutku, morate da utvrdite da li možete da mu oprostite i nastavite dalje, shvatajući njegov „ispad“ kao signal da je potrebno više ulaganja u odnos i otvorenije komuniciranje potreba – ili da ne postoji zdrav način da nastavite vezu bez ljutnje, optuživanja i ogorčenja i da raskinete. U oba slučaja, ove opcije će vas pomeriti napred, dok vas varanje iz osvete može zarobiti u toksičnom začaranom krugu sukoba, nesreće i nezadovoljstva.

Pročitajte i ovo: Pitanja koja treba sebi da postavite, kad se sučite sa neverstvom partnera

Naslovna fotografija: instagram.com/paigelorenze

Brankica Milošević

 

 

Comments