Naše najčešće zamerke muškom svetu odnose se na sposobnost za bliskost u vezi, na emocionalnu dostupnost i podršku, odnosno na deficit zadovoljenja naših emotivnih potreba. Nauka kaže da je sve u redu – biološka ravnoteža postoji i ogleda se u životnoj dinamici veze između žene i muškarca i različitim potrebama za intimnošću i samoostvarenjem, koje se pojavljuju u različito vreme. Umesto kao uzrok nesklada, ovaj neusklađen tajming treba da posmatramo kao mehanizam koji obezbeđuje razvoj, porodične veze, rađanje i odgajanje potomstva. Kad iskliznemo iz stereotipa dinamike emotivnih odnosa i uputimo se sopstvenim putevima samospoznaje i samorazvoja, obično ne ostvarimo biološke uloge, odnosno, roditeljstvo ili partnerstvo, a ponekad i jedno i drugo. Razbijanje stereotipa trebalo bi da proširi koncepte bioloških uloga i da umesto iskliznuća donese nove, raznolikije modele najvažnijih ljudskih odnosa, tako da i “pobuna” protiv “normalnog” života ima svoje mesto u ravnoteži i dinamici tih odnosa.

U mladosti, kada par započinje vezu, žene su fokusirane na realizaciju svoje potrebe za samoostvarenjem u intimnosti, u stvaranju porodice, brizi o deci. One su te koje nose naboj emocija i realizuju ga kroz toplinu doma, rađanje i staranje o porodici. Žene su zainteresovane za bliskost, one se edukuju, odlaze na psihoterapije i seminare, trude se da poprave narušene odnose, da održe vezu, sačuvaju brak, da dopru do muškaraca i da ih angažuju i uključe u svoj model ispunjenosti u vezi i životu. Oni nisu neuključeni, nisu nezainteresovani, ali za naša merila nisu dovoljno uključeni i dovoljno zainteresovani. Ali, biologija objašnjava da je to potpuno na mestu – dok se mi trudimo da obavijemo svoj život bezbednošću, da se ušuškamo u intimi u kojoj ćemo gajiti decu i ulagati u emotivni odnos i realizujemo svoj biološki zapis, muškarci čine to isto, ali na drugi način. Trude se da se pronađu i dokažu prema merilima uspeha muškarca – da izgrade karijeru, steknu materijalnu i ekonomsku nezavisnost i izobilje, čime postaju ozbiljni kandidati za čuvare svojim porodica, bezbednosti onog gnezda koje žene teže da sviju pod njihovom zaštitom.

devojka 4 Biološki razlozi zašto su muškarci u vezi distancirani, a žene posvećene
Comments