Šta biste još mogle uraditi dok čekate tu famoznu tortu sa trideset svećica kojom će vas kolege častiti, i to na poslu, usred radnog vremena, pred mladim i zgodnim šefom? Ne sumnjamo da već imate spremljenu listu kojom ćete prkositi godinama i kojom ste potpuno ubedile sebe da starite i da je vaš život prošao. Naprotiv, poslušajte sve one koji kažu da su tridesete najbolje godine života. Godine kada postanemo svesni sebe, svojih kvaliteta i mogućnosti – godine koje znače samopouzdanje.

I dok se odlučujete za neko avanturističko putovanje, promenu boje kose, ili dok smišljate strategiju za osvajanje mlađeg muškarca, predstavljamo vam listu kojom ćete kvalitetno ispuniti svoje vreme, a koja vas neće baciti u depresiju! Evo deset knjiga koje morate obavezno pročitati, ako već niste.

Homerove “Ilijada i “Odiseja

Lektira za srednju školu, stvar opšte kulture.

“Ilijada” (Ἰλιάς, Iliad) je junačka epska pesma. Zajedno sa Odisejom (Oδύσσεια, The Odyssey), “Ilijada” je jedan od dva antička epa koji se pripisuju Homeru (Ὅμηρος, Homer), navodno slepom jonskom pesniku. “Ilijada” je podeljena u 24 knjige. Spev opisuje događaje iz desete i poslednje godine trojanskog rata, ahejskoga rata protiv Ilija, što je drugo ime grada Troje. Pesnik nije obradio dugo vremensko razdoblje, nego je ograničio građu prikazavši događaje koji su se dogodili tokom 51 dana u desetoj godini rata. Troja ili Ilij je grad iz perioda mikenske kulture u severozapadnoj Maloj Aziji, u oblasti koju su Heleni nazivali Troada. Njeni ostaci su pronađeni sedamdesetih godina 19. veka. Sadržaj “Ilijade” je preuzet iz priča o trojanskom ratu.

“Odiseja” je takođe junačka epska pesma, čiji je tvorac Homer. Takođe podeljena u 24 knjige. Spev je nazvan prema njegovom glavnom junaku Odiseju. Nakon desetogodišnjeg trojanskog rata Odisej luta deset godina po svim morima i doživljava mnoge opasne pustolovine. Izgubivši u brojnim opasnostima sve drugove, vraća se na Itaku gde se uz pomoć sina Telemaha osvećuje proscima koji su nastojali isprositi ruku njegove verne žene Penelope i na gozbama upropašćavali njegovo imanje. Okosnicu epa, dakle, čine Odisejev povratak i osveta proscima. Pesnik je produbio priču o Odiseju time što je s pustolovnim putovanjima povezao motiv o povratku muža koji izbavlja svoju porodicu iz nevolje.

foto92 Deset knjiga koje bi trebalo da pročitate pre tridesete

Ova dva epa danas se smatraju najstarijim delima grčke književnosti, a klasični filozofi ih datiraju u 8. ili 7. veku pre n.e.

“A sunce izlazi, Ernest Hemingvej

Hemingvejeva (Ernest Hemingway) dela i život imali su značajan uticaj na američke pisce njegovog vremena. Veliki deo njegovih dela klasici su američke literature, a neka su i ekranizovana. Hemingvej  je svoja dela pisao prema vlastitim iskustvima koja je imao kao ribar, lovac i zaljubljenik u borbe bikova. Roman koji je Hemingveju doneo međunarodnu reputaciju je “A sunce izlazi” (The Sun Also Rises), iz 1926. godine, u kojoj opisuje grupu moralno američkih i britanskih boema i bogataša koji žive u Francuskoj i Španiji, a pripadnici su tzv. izgubljene generacije u periodu nakon Prvog svetskog rata. Na ivici beznađa, u začaranom krugu i kolotečini života, bez cilja, Hemingvejevi junaci su posledica i odraz posttraumatskog perioda, svedoci užasa i stradanja i vinovnici sopstvenih sudbina.

Slika217 Deset knjiga koje bi trebalo da pročitate pre tridesete

Roman sa izraženim psihološkim aspektom, verujemo da će vas naterati na razmišljanje

Comments