Pavle Ćirić je još u srednjoj školi otkrio svoj talenat i ljubav prema umetnosti. S’ obzirom na to da nije imao puno prilika da aktivno radi na svom talentu, odlučio se da upiše ekonomiju, koja mu je takođe jako dobro išla od ruke. Stečenim znanjem iz ekonomije i povremenom posvećivanju vremena crtanju, shvatio je da želi da sklopi lepo i korisno i tako se odlučio za studiranje Grafičkog dizajna na Univerzitetu Metropolitan. On je danas uspešan student II godine koji kroz praktičan rad i studiranje, uspeva da izrazi i prikaže sebe i svoju ličnost u najboljem svetlu.

Rad 1 Pavle Na godišnjoj izložbi umetnika Pavle Ćirić je pokazao svoj nezapamćeni talenat

WANNABE MAGAZINE: Kao bivši student ekonomije i sadašnji student Grafičkog dizajna, kažite nam šta Vas je to privuklo da se okrenete oblasti umetnosti, s obzirom na to da nije srodna oblast ekonomije?

Oduvek sam bio zainteresovan za umetnost. Još u srednjoj školi sam pokazao sklonost ka dizajnu kroz rad u dizajnerskim programima. Za ekonomiju sam se opredelio jer sa osamnaest godina nisam dovoljno razvio svoje crtačke sposobnosti, tako da mi je u tom trenutku jedino logično rešenje bilo da upišem ekonomiju, koja mi je najviše išla od ruke. Tokom studiranja na ekonomskom fakultetu uvek sam pronalazio barem malo vremena da se posvetim umetnosti i dizajnu. Nakon uspešno završene prve godine studija, odabrao sam smer marketing. Na njemu sam dosta naučio o toj drugoj strani dizajna i taj smer mi je dosta pomogao da shvatim svoju sklonost ka dizajnu. Nakon druge godine shvativši bolje svoja interesovanja odlučio sam da preusmerim svoje obrazovanje i upišem grafički dizajn. Započevši studije dizajna uz dosta rada i pomoći profesora uvideo sam veliki napredak u svome radu i shvatio sam da je to ono čime bih sigurno želeo da se bavim.

Rad 2 Pavle Na godišnjoj izložbi umetnika Pavle Ćirić je pokazao svoj nezapamćeni talenat

Jedna od najkreativnijih i najtraženijih oblasti današnjice je oblast umetnosti. Kao takva, umetnost zahteva mnogo rada, talenta i kreativnosti od strane pojedinca, kako bi na kraju od njega stvorila pravog umetnika. Kažite nam, kako je to biti student Grafičkog dizajna?

Da bi ste postali konkurentan dizajner na tržištu rada trebalo bi da razvijate, kako tradicionalne, tako i digitalne umetničke veštine. U prvoj godini smo stekli dobru osnovu u tradicionalnim veštinama kao što su crtanje i kaligrafija, ali i ovladali smo osnovnim programima dizajna, kao što su Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Fontlab Studio. Praktičan rad je ovde ključna stvar u razvijanju vašeg talenta, a zahvaljujući dobroj kompjuterskoj opremi i konstantno dostupnom ateljeu na fakultetu, ništa vas ne zadržava u napretku.

Rad 3 Pavle Na godišnjoj izložbi umetnika Pavle Ćirić je pokazao svoj nezapamćeni talenat

Pavle, Vi ste student Univerziteta Metropolitan i studirate na tradicionalnoj nastavi i uz pomoć postojećeg e-Learning sistema koji Univerzitet koristi. Recite nam, koliko je za Vas važno studiranje koje podrazumeva redovno angažovanje na predavanjima i vežbama, kao i koje Vam prednosti to omogućuje?

Ukoliko ste redovni i angažovani na predavanjima i vežbama možete steći dosta kako teorijskog tako i praktičnog znanja kroz razne zadatke i projekte koje vam profesori zadaju. Uz kontinuiran rad i pomoć profesora sam dosta napredovao iz oblasti crtanja i tipografije. Dosta sam naučio i o programima koji su potrebni svakom grafičkom dizajneru, naročito o Adobe Illustratoru sa kojim nisam bio previše upoznat. Istorija umetnosti me je takođe bolje upoznala sa nekim umetnicima o kojima nisam znao puno. Ukoliko ste spremni na rad i saradnju možete dosta naučiti iz iskustva profesora, kao i zadataka koje dobijate.

Rad 4 Pavle Na godišnjoj izložbi umetnika Pavle Ćirić je pokazao svoj nezapamćeni talenat

S obzirom na to da ste završili I godina studija, kao uspešan student opišite nam Vaše dosadašnje iskustvo koje ste imali u oblasti koju studirate.

Pored sitnijih, ličnih projekata ove godine sam imao priliku da izložim svoje radove, po prvi put, na izložbi studentskih radova fakulteta Metropolitan, u galeriji Parabrod. Takođe smo, mi studenti zajedno sa profesoricom istorije umetnosti, organizovali izložbu „Prvi svetski rat u porodičnim albumima“ u galeriji Progres.

Rad 5 Pavle Na godišnjoj izložbi umetnika Pavle Ćirić je pokazao svoj nezapamćeni talenat

Pavle, kako zamišljate Vašu profesionalnu budućnost?

U budućnosti bih voleo da se oprobam u raznim granama dizajna i odlučim u kom smeru bih želeo da se usavršavam. Sa obzirom da volim slobodan, kreativan, ali i timski rad, mogao bih da zamislim sebe u nekom dizajn studiju u budućnosti.

Rad 6 Pavle Na godišnjoj izložbi umetnika Pavle Ćirić je pokazao svoj nezapamćeni talenat

Šta imate da poručite mladim budućim umetnicima?

Mislim da je jako bitno da radite ono što volite. Studiranje u oblasti umetnosti vam daje priliku da naučite dosta o umetnosti, ali i o sebi, jer umetnost predstavlja način istraživanja vas samih i sveta oko vas na ekspresivan i vizuelan način. Jako bitno u procesu studija jeste i to što imate priliku da čujete mnogo kvalitetnih predavanja iskusnih profesora, kao i da dobijete pomoć i savete koji će vam dosta značiti u vašem daljem napretku.

Comments