Kolaži dveju umetnica, Rachel Libeskind i Carmen Winant, izloženi u Njujorku, pokrenuli su razmatranje feminističkog pogleda ovih umetnica na savremenu ženstvenost. Njihovi zanimljivi radovi istražuju žensko telo i lice, praveći mapu emocija i unutrašnjeg proživljavanja žena.

Kolaž je za ove dve umetnice značajan medij izražavanja, mada nije jedini – Winant je umetnica i književnica, a Libeskind se bavi performansom, slikarstvom i skulpturom. One su se udružile u ideji da kroz kolaž prikažu studiju ženstvenosti savremene žene i ženskog nasleđa.

Izložba na kojoj su prikazale svoj rad, nosi naziv “Senzacija – senzitivnost – kreativnost – produktivnost – komunikacija” i koristi kolaž kao alat za “socijalno uznemiravanje”. Stvorena sa stanovišta feminizma, njihova umetnost proizilazi iz interesovanja za žensko iskustvo, indivdualno i kolektivno, istorijsko i savremeno.

Za Winant, ovo je nastavak njenog prethodnog rada i sadržaja izložbi koje je javnost već videla, o položaju žena koje se brane (praktikuju samoodbranu, jer su napadnute), kao i priču o rađanju, u kojoj je izložila preko dve hiljade fotografija žena prilikom porođaja i po čemu je postala prepoznatljiva. Ovoj kolekciji, Vinant je doprinela usredsređivanjem na terapeutske tehnike i isceljenje plesom, lečenje dodirom i terapiju vrištanjem. To je njeno lično iskustvo, protkano ilustracijama i tekstovima, koji upotpunjavaju slike.

Comments