Ajurveda – oblik tradicionalne indijske medicine, koji prilazi ljudskom biću kao jedinstvu tela, uma i duha, kao uzročnike bolesti prepoznaje tri glavna uzroka. To je neselektivna upotreba čula i objekata opažanja, distanciranje uma od bića i gubitak razlikovanja zdravog od nezdravog (izbor štetnih dijeta i drugi toksični oblici ponašnja), kao i spoljni uticaj koji se ogleda u sezonskim promenama i kosmičkim, planetarnim uticajima. Ponekad je jedan od ovih fakotra najizraženiji, a ponekad su svi manje ili više uključeni u stvaranje uslova za kreiranje bolesnog stanja.
Ipak, ajurveda najviše značaja pridaje snazi uma koja upravlja sklonošću da radimo protiv svog zdravlja, iako znamo da grešimo i treba nešto radikalno da promenimo. Razmatrajući devijantna mentalna delovanja, ajurveda ih svrstava u tri glavne grupe.

Comments