Dhi (intelekt) predstavlja sposobnost učenja, sticanja znanja i pogrešna uverenja i ponašanja koja nastaju kao posledica neznanja. U ovu grupu spadaju nezdrave navike koje uopšte ne preispitujemo i ne znamo za njihov loš uticaj, nehotice škodeći sebi svojom dnevnom rutinom.
Dhirti (svesnost) koja se nalazi u sposobnosti da praktikujemo ono što znamo i što smo naučili. Devijacija nastaje kad smo svesni da radimo protiv sebe, a ipak ništa ne činimo da to promenimo. Kao kad i dalje pušimo, iako znamo da je pušenje štetno.
Smriti (sećanje) je sposobnost prizivanja onoga što smo jednom naučili i znali, a u nekim oblicima odnosi se na pojavu bolesti usled gubitka

pamćenja. Kao najčešći primer u praksi pojavljuje se kao odluka da prekinemo sa nekom štetnom navikom, koje se pridržavamo neko vreme, a zatim prestanemo, jer smo zaboravili na svoju odluku.
Kada su intelekt, svesnost i sećanje povezani i usklađeni, tada smo u balansu, duh je uravnotežen i zdravlje je stabilno. Kada smo van balansa, to znači da um i ego upravljaju nama umesto duše i bića, da se um distancira od naše ljudske suštine i da nismo u stanju da spontano sledimo zakone prirode, niti da donosimo odluke u punoj svesti o njihovim posledicama.

Comments