“Život je proces postajanja, kombinacija stanja kroz koja moramo da prođemo. Ljudi greše kad požele da odaberu stanje u kom će ostati zauvek. Na taj način sami sebi presuđuju smrt.”

“Ljudi koji život žive punim plućima nemaju strah od smrti.”

“Kreativna ličnost nikada se neće zadržati u prvom svetu koji otkrije. Ona ne zna za granice i ničemu ne ume da se povinuje.”

“Život je toliko fluidan da nam ostaje samo da se nadamo da smo makar jednom uspeli da ugrabimo svež i čist trenutak uživanja, a da ga pritom nismo uništili.”

“Nepoznato je bio moj kompas. Nepoznato je bila moja enciklopedija. Nepoznato je bila i ostala moja jedina nauka.”

“Verujem da čovek piše da bi kreirao za sebe svet u kom može da živi.”

“Uloga pisca nije da kaže ono što bismo svi mogli da kažemo, već ono što niko ne ume ili ne sme.”

“Pišemo da bismo dvaput osetili život – u datom trenutku i kroz retrospektivu.”

“Ako ne dišeš kroz pisanje, ako ne plačeš kroz pisanje, ako ne pevaš kroz pisanje – onda nemoj da pišeš. Kultura nema nikakve koristi od toga.”

“Čovek teži da prepozna samo ono sa čime je upoznat. Funkcija umetnosti je, dakle, da nam promeni percepciju. Zadatak pisca je da uzburka poznate scene tako magično da najednom ugledamo novo značenje u njima.”

“Poslednja lekcija koju svaki pisac nauči jeste ta da sve može da ga nahrani i nadahne. Rečnik, novootkrivena reč, putovanje, susret, razgovor na ulici, knjiga, nova naučena fraza – apsolutno sve.”

Naslovna fotografija: instagram.com/parisianlifestyle

Dušan Veselinović

Comments