Nastavljajući se na serije radova “Žena, slikar, domaćica” i “Great expectations” iz 2011, odnosno 2012. godine, nastaje serija crteža pod nazivom “Double trouble”. U pitanju su crteži rađeni kombinacijom uljanih i permanent markera na hamer papiru. Izvedeni su tako da odražavaju street art i pop art. Ciklus čini 7 crteža.
Otvaranje: subota, 27. septembar 2014. u 20 sati
Trajanje izložbe: 27. septembar – 8. oktobar 2014.
Prostor: Kulturno Umetnički Lavirint, Braće Ribnikar 7, Novi Sad

marta dekic Izložba crteža Marte Đekić

Crteži, stvarajući koncept blizak pop-art praksama, predstavljaju lična promišljanja o širim idejnim okvirima kao što su stvarnost, egzistencija, vrednosni obrasci koji oblikuju pojedinca i društvo u celini. U formama su fiksirani individualni doživljaji, posebno naglašeni u jedinom crtežu na kojem model nije udvostručen, lično iskustvo stvarnosti, naročito u kontekstu borbe sa stereotipima prema maldim devojkama i ženama, koje ne dozvoljavaju da budu stavljene u kategorije, već žele da pripadaju svim sferama i da se ostvare na svim poljima. Udvostručavanjem modela, želja je da se skrene pažnja na uvek aktuelno pitanje položaja individue u društvu, osećanja otuđenosti ili pripadanja, podstičući našu spoznaju da nešto može biti više od onoga što nam spoljašnjost prikazuje ili nameće.

Comments