Jednojajčani blizanci često toliko liče, da je nemoguće razlikovati ih. Ali, ako malo bolje pogledate, videćete da očigledne razlike ipak postoje. Možete primetiti da je jedan od blizanaca viši od onog drugog, da ima drugačiji modni ukus ili da voli potpuno drugačiju hranu od svog brata ili sestre, a da ne pričamo o tome da je reč o potpuno drugačijim karakterima i ličnostima. Upravo ove, naizgled nevidljive, ali vrlo očigledne razlike, bile su zanimljive fotografu Nilu Bedfordu koji je napravio seriju fotografija sa jednojajčanim bliznakinjama.

Iako na prvi pogled deluju kao optička varka, ove fotografije su idealan prikaz toga koliko jednojajčani blizanci liče, ali i koliko se zapravo razlikuju.

opticka varka ili ne procenite sami 1 Optička varka ili ne... procenite sami! opticka varka ili ne procenite sami 2 Optička varka ili ne... procenite sami! opticka varka ili ne procenite sami 3 Optička varka ili ne... procenite sami! opticka varka ili ne procenite sami 4 Optička varka ili ne... procenite sami! opticka varka ili ne procenite sami 5 Optička varka ili ne... procenite sami! opticka varka ili ne procenite sami 6 Optička varka ili ne... procenite sami! opticka varka ili ne procenite sami 7 Optička varka ili ne... procenite sami!

Izvor fotografija: kinfolk.com

Jasna Đorđević

Comments