U cilju osnaživanja sektora ženskog preduzetništva, Centar za programe podrške privredi i mikrom, malim i srednjim privrednim društvima (MMSPD) radi na podizanju internih kapaciteta i jačanju poslovnih veština privrednica, kroz različite edukativne treninge i organizaciju B2B sastanaka i kreiranju strateških dokumenata (Analiza sektora ženskog preduzetništva u Srbiji i Bela knjiga – preporuke za unapređenje sektora ženskog preduzetništva) koja imaju cilj davanje preporuka i inicijativa prema državnim institucijama, kako bi se unapredio ambijent za poslovanje privrednica. 

Privredna komora Srbije, nacionalna asocijacija srpskih privrednika, i Centar za programe podrške privredi i mikrom, malim i srednjim privrednim društvima (MMSPD) zagovara interese sektora MMSPD, i daje predloge za stvaranje novih i bolјih mogućnosti za dodatnim izvorima finansiranja. 

Osnazivanje zenskog preduzetnistva ovo su preporuke privrednica za prevazilazenje poslovnih izazova 2 Osnaživanje ženskog preduzetništva  ovo su preporuke privrednica za prevazilaženje poslovnih izazova

Privredna komora Srbije je implementacioni partner za Program promocije preduzetništva i samozapošlјavanja, u okivru koga organizuje i održava petodnevne obuke za pisanje poslovno-investicionog plana, a pruža savetodavnu podršku početnicima u poslovanju u trajnju od 12 meseci. Program je namenjen privrednim društvima i preduzetnicima ne starijim od 24 meseca i fizičkim licima koji tek nameravaju da započnu sopstveno poslovanje. Petodnevnu obuku za pisanje poslovno-investicionog plana pohađalo je do sada ukupno 1.000 polaznika, od kojih su 395 žene (oko 40%).

Centar  za programe podrške privredi i mikro, malim i srednjim privrednim društvima pruža podršku privrednicima u pristupu izvorima finansiranja,  kroz mrežu od 39 savetnika u 17 regionalnih privrednih komora, koji u toku cele godine pružaju informacije o izvorima finansiranja i dostupnim programima finansijske i nefinansijske podrške. Od januara 2019. do decembra 2022. godine, savetnici su odgovorili na ukupno 922 upita, od čega je 330 upita bilo od strane žena (oko 35,8%). Od januara 2022. do juna 2023. godine savetnici su odgovorili na ukupno 269 upita.

U cilјu pružanja sveobuhvatne podrške MMSPD sektoru kreirana je i baza dostupnih izvora finansiranja. Baza za 2023. godinu obuhvata prikaz 21 državnih programa podrške, 29 državnih podsticaja u polјoprivredi, kao i prikaz kreditne  ponude 17 komericijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji, a koje u svojoj ponudi imaju kredite namenjene privrednim subjektima. 

Na osnovu razgovora sa srpskim privrednicama iz Srbije i analizom stanja u regionu, definisani su zaključci/preporuke za unapređenje sektora ženskog preduzetništva, a mogu se podeliti na tri oblasti:

 • Unapređenje/kreiranje strateških dokumenata značajnih za unapređenje sektora
 • Unapređenje poslovnih veština privrednica
 • Finansijska podrška sektoru ženskog preduzetništva

Žene su još uvek nedovoljno zastupljene u preduzetništvu u odnosu na muškarce, žene su više pod pritiskom institucionalnih i tržišnih barijera zbog kojih imaju strepnju od neuspeha. Ovo uključuje društvene stavove koji obeshrabruju žene da stvaraju biznis, kao i ograničena tržišta (na primer, finansije, veštine) koja otežavaju  preduzetnicama da pristupe raspoloživim resursima. Kako bi se finansijska ponuda za sektor ženskog preduzetništva proširila, a ujedno bila dostupna najvećem broju privrednica, potrebno je omogućiti rad i nebankarskim institucijama, jer one ciljaju rizičnije kategorije klijenata. Uz sve to, žene imaju slabija saznanja o raspoloživim programima javne podrške.

Prilikom osnivanja i vođenja preduzeća, žene se generalno suočavaju sa više poteškoća od muškaraca. Najveći izazovi su u pristupu finansijama, ali i pri pohađanju obuka, umrežavanju, kao i u pravljenju balansa između posla i porodice. 

Osnazivanje zenskog preduzetnistva ovo su preporuke privrednica za prevazilazenje poslovnih izazova 4 Osnaživanje ženskog preduzetništva  ovo su preporuke privrednica za prevazilaženje poslovnih izazova

Preporuke privrednica za prevazilaženje izazova sa kojima se susreću u poslovanju su:

 • Unapređenje zakonskog okvira i diverzifikovanje finansijskog sektora,
 • Unapređenje finansijskih programa podrške sektoru ženskog preduzetništva.

Neophodno je:

 • Povećati broj programa finansijske podrške za privrednice;
 • Povećati iznos bespovratnih sredstava za nerazvijena područja, tojest odnos bespovratnih sredstava i kredita u korist bespovratnih sredstava;
 • Dati mogućnost sagledavanja „šire slike poslovanja“ a ne isključivo uvida u finansijske izveštaje;
 • Obezbediti sufinasiranje privatnih vrtića posebno u manjim mestima gde raste deficit državnih vrtića
 • Prilikom dodele državnih subvencija i programa finansijske i nefinansijske podrške uvedu kriterijumi rodne inkluzije za privredne subjekte koji se prijavljuju;
 • Omogućiti poreske olakšice za poslovanje privrednica;
 • Povećati broj godina poslovanja pri apliciranju za programe podrške;
 • Uvesti kao jedan od kriterijuma i broj zaposlenih žena u odnosu na ukupan broj zaposlenih u programima podrške;
 • Intezivnije promovisati dostupne programe podrške u manjim sredinama i ruralnim područjima;
 • Organizovati kontinuirano obuke za privrednice (naročito na teme kao što su: upravljanje finansijama, upravljanje rizicima, standardizacija i sertifikacija, digitalizacija poslovanja i sl)

Medijska vidljivost uspešnih privrednica jako je značajna, jer daje podstrek drugim damama da razmišljaju o započinjanju sopstvenog posla, pa je predstavljanje primera dobre prakse, umrežavanje privrednica iz Srbije i regiona i međunarodno nagrađivanje uspešnih privrednica, jedan od načina za davanje podrške razvoju sektora ženskog preduzetništva i povećanju broja privrednica u Srbiji.

Centar je na raspolaganju svim privrednicama i privrednicima za sve vrste informacija, pomoći i podrške, putem e-mail adrese: msp@pks.rs 

Comments