Plesna terapija (dance therapy) je terapijska upotreba pokreta kao procesa koji neguje emocionalnu, kognitivnu, socijalnu i fizičku integraciju pojedinca, zasnivajući se na ekspresivnoj prirodi plesa i njegovoj transformativnoj moći.

Praktičari terapije plesom se slažu da su emocije energija koja se oslobađa na mnogo načina i ne može se uvek izraziti verbalno, ili adekvatno kanalisati na drugi način, pa tako pojedine intenzivne emocije ostaju zarobljene u nekim delovima tela. Određeni pokreti tela mogu biti okidači za oslobađanje blokirane energije i to se može desiti spontano – možemo osećati strah, anksioznost, tugu, radost u nekim situacijama za koje ne očekujete da će uticati na vas.

Kada se ni na koji način ne oslobađa, potisnuta energija se manifestuje kroz bolesti, funkcionalna ograničenja, fantomske bolove i nelagodnosti. Telo pamti, a plesna terapija oslobađa i usmerava to pamćenje (bolnih i traumatičnih iskustava).

Šta je plesna terapija i kako se izvodi

Plesna terapija je način da kroz pokret slobodno izrazite ono što nosite u svom ćelijskom (telesnom) sećanju, što nije isprocesuirano i predstavlja izvor psiholoških smetnji. Pokret pomaže da integrišemo sve načine na koje moramo da obradimo iskustva i da naučimo kako da se nosimo sa njima, a da se ne razbolimo.

Plesnu terapiju vode terapeuti specijalizovani za ovu metodu, koristeći širok spektar ritmova i tehnika u individualnom pristupu. U suštini, radi se na napetosti mišića, pravilnom držanju, regulaciji disanja i izražavanju emocija, sa ciljem da se unutrašnji svet integriše sa spoljašnjim, kako bi se emocije prepoznale i transformisale.

Od svog nastanka, sredinom 20. veka, plesna terapija se razvijala kroz tri metode – Labanovu analizu pokreta (LMA), psihodijagnostički inventar pokreta (MPI) i profil Kestenbergovog pokreta. Pored metoda na kojima je zasnovana, plesna terapija se sastoji od tehnika plesa, koje daju korisniku okvir u kome može da se oseća prijatno kroz autentično telesno izražavanje; imitacije, koja se koristi kao sredstvo za prepoznavanje kompleksnih osećanja, koja je teško razdvojiti i identifikovati; improvizacije, koja služi da se prevaziđu ograničenja koja nameće um, olakša povezivanje sa osećanjem i dovede do samoprepoznavanja i samoprihvatanja i kreacije, koja je rezultat kombinacije plesne tehnke i improvizcije, kao način da se podigne samopoštovanje i unutrašnji svet iznese napolje. Tada iskustva i traume prestaju da budu teret, jer se transformišu kroz kretanje.

Terapeuti koji se bave pokretom i plesom, koriste instrukcije koje vas podstiču da se povežete sa specifičnim slikama i pokretima, vezanim za proces kroz koji prolazite. Na primer, terapeut vas može uputiti da rastete kao drvo, tečete kao voda, lelujate kao vetar, kako bi se vaše reakcije i osećanja pokrenula.

Plesna terapija – kako su povezani telesni pokreti i dusevno isceljenje 3 Plesna terapija – kako su povezani telesni pokreti i duševno isceljenje

Pročitajte i ovo: Šta je ASMR i zašto je toliko popularan

Prednosti plesne terapije u radu na specifičnim konfliktima

Iskrivljena slika o telu

Plesna terapija se preporučuje ljudima koji imaju lošu sliku o telu, ili su zabrinuti zbog svog izgleda. Proces povezivanja unutrašnjeg sveta sa okruženjem, pomaže da se razvije istinska percepcija sopstvenog tela, koja uključuje prihvatanje i samopoštovanje.

Plesna terapija i traume

Intenzivne emocije koje se doživljavaju prilikom traume, obično ostaju povezane sa delovima tela, u telesnom sećanju. Izražavanje kroz pokret stimuliše prepoznavanje tih emocija i otvara mogućnost da se one transformišu i postanu podnošljivije.

Plesna terapija i funkcionalna ograničenja

Plesna terapija je jedan od najboljih načina za promovisanje ekspresije tela kod ljudi sa funkcionalnim ograničenjima, kao što su ona izazvana cerebrovaskularnim bolestima, amputacijom ili oštećenjem prilikom fizičke traume. To im omogućava da uvide da svoje telo i dalje mogu da koriste za stvaranje i poboljšanje svog psiho-emocionalnog blagostanja.

Povećanje kapaciteta za komunikaciju

Plesna terapija pomaže ljudima da komuniciraju i izražavaju se kroz telo, što postaje nov način komunikacije bez anksioznosti i strahova. Idealna je kao dopuna logopedskoj terapiji kod dece i za lečenje ljudi sa stanjima kao što su mucanje ili socijalna fobija.

Tokom više od pola veka plesna terapija se pokazala kao moćan način lečenja tela i uma, a njena terapeutska moć nije ograničena na one koji pate fizički ili emocionalno. Ona takođe poboljšava fizički kondiciju, sprečava pojavu bolesti, podstiče krativnost i lični razvoj i predstavlja pozitivno i jedinstveno iskustvo.

Pročitajte i ovo: Terapeutski podsetnik za ohrabrenje ličnog razvoja

Naslovna fotografija: pexels.com

Brankica Milošević

Comments